Manevi dinamiklerimiz ve Diriliş Ertuğrul dizisi!

Manevi dinamiklerimiz ve Diriliş Ertuğrul dizisi!

Doğu Perinçek ve karanlık ortakları, Anadolu’yu şehit kanları ile sulayan ecdadımız ve manevi dinamiklerimizle savaşıyor, hadleri değildir. Manevi dinamikler anlaşılmadığı zaman ve dinlenmediğinde Allah’ın gazabı gelir. Hz. Salih’in peygamberlik yaptığı Eyke kabilesi 7 puta inanırdı. Bu putlar daha önce salih olan insanlardı, heykelleri yapılınca böyle oldu! Hediye edilen mucize deveyi kestiler ve sınavı kaybettiler. Her kavmin ayrı bir sınavı vardır.

Hz. Yusuf’u kuyuya atan 10 Yahudi kardeşin soyu kayıptır, yok olmuştur. Hz. Yusuf ve Bünyamin’in soyu devam etti. Zalimlik cezasız kalmıyor. Hz. Yakup’un iki karısından 12 evladı olduğu, İsrail adlı evladından bugünkü Yahudilerin türediği de iddialar arasında. Hz. Yusuf’u kuyuya atan 10 kardeşi kurt yedi dedi Hz. Yakup’a. İnanmadı, ağladı kör oldu. Mısır’a emir olanın yolu haksız yere iftiraya uğramaktan ve hapisten geçiyor. 9 yıl hapiste kalan Hz. Yusuf gibi pişmeniz gerekiyor.

Bir köye, beldeye, kente adım atıyorsanız oranın evveller yaşamış manevi dinamiğini bulun, saygı gösterin, ziyaret edin. Bu adeti bozmayınız

Azerbaycanın 2. büyük ve mühim kenti Gence’de planlandığı halde 7 yıl okul açılamamasının nedeni manevi dinamiği Nizami Gencevi’yi ziyarete gitmeyişimizdi. Buna büyüğümüz sorunca farkına varmıştık. Oysa 1991’de büyüğümüz Hoca Ahmet Yesevi, atamdır, selam götür demişti Kazakistan’a giden erenlere. 1998’de Ekim ayında15 gün Kazakistan’da kaldım ve bende Türkistan’da Yesevi türbesini ziyaret ettim. Seyyidlik bağı Seyidler arasında köprü olur.

Çorum’a 20 yıldır gitmiyorum, sahabe Yayan Dede aile mezarlığımız yanında komşudur. Diyarbakır’da 400 sahabe mezarı var. Anadolu tapusudur.

Kapadokya, 1. yüzyılda zulüm gören hakiki İsevi, tevhidci mümin cennetidir. Ürgüp ve Göreme’de yeraltı şehirleri ruhlarına dua ile geziniz.

Denizli’de Hz.İsa’nın havarisi Philip, İstanbul’da Eyüp’ten başlayarak Eminönü’ne kadar yürüyüşle 29 sahabe mezarı dua için uğrak yerimdir.

Gürcistan’da rehberimiz Hıristiyandı, manevi dinamiği sordum. Anlamadı. Hz. İsa’nın havarisi Mattehus var dedi. Ziyaret ettim, şaşırdı kaldı

Yolum Kayseri’ye düşmüştü. Manevi dinamiği sordum. Mevlana’nın Amcası Burhaneddin ve Zeynelabidin’in mezarını yüzyüze muhabbet eder buldum.

Türkmenistan’da Melikşah, Tahran’da Alpaslan, Malatya’da Battal Gazi ve Somuncu Baba, Bursa’da Emir Sultan, Ankara’da Hacı Bayram Veli Gül Baba, Kars’ta Hasan Al Harakani türbeleri ziyaret yerleridir. Daha nice manevi dinamiklerimiz bu topraklarda yatıyor.

Diyecekseniz, yaşayan manevi dinamiğimizi yok etmeye cehd gösteren kara cahilleri ne yapalım? Allah’a havale edin, kendi hallerine bırakınız…

Kazakistan’da Arslan Baba, Hoca Ahmet Yesevi; Semerkant’da İmam Buhari mezarlarında manevi bir hava vardır. O atmosferi solursanız, bir daha unutmanız mümkün değildir.

Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesi ardından hocası Arslan Babayı ziyarete gittiğimde şunu gördüm: Tevazu. Camiye eğilerek giriyorsun. Arslan Baba’nın yetiştirdiği talabelerin isimleri yazılı: Sarı Saltuk ve Geyikli Baba dikkatimi çekti. Milletleri müslüman yapan dervişler.

Yesevi’nin Hocası Arslan Baba’nın Hz. Hızır veya Selmani Farisi olduğu söyleniyor. Selman ile arada 300 yıl var. Nasıl olur dedim, izahını aldım Arslan Baba miti, efsanesi Orta Asya Türkmenleri, Özbek, Kazak, Kırgız, hatta Pakistanlılar arasında çok yaygın. Peygamberimiz ağzına ıslatıp taş koymuş, çok uzun yaşamış diyorlar.

Abdülkadir Geylani’nin cübbesini devralan İbni Arabi, daha sonra Mevlana, asırlarının müceddidleri. Kalpleri fethedenler ordudan kuvvetlidir. Yesevi’nin postnişini Horasanlı Lokman Parendi Bağdat’a Ebu’l Vefa El Kürdi’yi, Anadolu’ya Taptuk Emre’yi ve 27 yaşındaki Hacı Bektaş’ı manevi direkler yapıyor. Rumi Bacıyan diye birde hanımlar ekolü var, Fatma Bacıyan lideridir. Ahileri ve Yesevi ocağı Anadolu’da öyle manevi kazıklar çakmış ki, hala ayaktadır.

Şeyh Edibali’nin Horasanlı Ebu’l Vefa El Kürdi’nin talebesi olduğunu bilmeyen çok Osmanlıcı veya tarihçi vardır. Üstad Said Nursi’nin devamcısının Gülen olduğunu da görmez. Nasipleri yoktur. Oysa Türk devletlerini asıl kuranlar bu manevi büyüklerimizdir, askerdeki ruhu besleyen onların duaları ve yol göstericiliğidir. Devleti ele geçirme iddiası hedefi gayesi dünya makamı olanlar için geçerlidir. Hacı Bayram Veli’ye de aynı iftira atılınca 2. Murad açıklama yapmasını ister. Br çadır kurup, ahaliyi toplayıp, önlerinde talabelerini kurban edeceğini söyleyince olanlar olur. Kurban ettiği koyundur çadırda ama halk eldeki kanlı bıçağı görünce korkar ve dağılır. Geriye bir kadın, bir erkek ve bir çocuk kalır. Hacı Bayram Veli, 2. Murad’a ‘ işte benim gerçek sadık talebe sayım sadece 2.5’dur der, diğerleri ölümden korktu ve kaçtı. Korkmanıza gerek yok sultanım’ der. Nifakcı bürokratlar, hep Gülen gibi sayılan, sevilen, itibarlı, takipçisi kaliteli ve yüksek eğitimli insanlardan oluşan cemaatlerden ve lideri İslam alimlerinden ürkmüş, şeytanlıklarını bozmalarından endişe duymuştur.

Diriliş Ertuğrul Dizisinde ne olacak?

Açıp tarih okuyun. Hayatınız dizi, senaryo, komplo teorisi olmuş. İlk savaşı Baycu Noyan kaybedecek, Ertuğrul savaşın kaderini değiştirecek. Tam Selçuklu ordusu yenilirken, tarih 2 bin alp ile Kayı’nın savaşa son anda dahil olduğunu yazıyor. Hatta Dündar’ın neden ölelim, geri dönelim tavrına Ertuğrul karşı çıkıyor ve tarihi bir kararı riski göze alarak alıyor.

Bunun intkamını alan Moğollar daha sonra Alaaddin Keykubad’ı Saray’ın da zehirleyerek öldürttü. Bundan sonra Baycu Noyan ve Öğedey’in ordusu Kösedağ’da Selçuklu’yu yendi ve dağıtıyor. Alaaddin Keykubad, ilk savaşta Baycu Noyan’ın yenilmesinde katkılarından dolayı Kayı boyunu, Ertuğrul’u Ankara’ya güvenli yere getirmişti. Bu ölmeden önce yaptığı en hayırlı iş oldu. Hayme Hatun, Kayı Boyunun liderliğini 30 yıl yaptı. Ertuğrul, 82, Halime Hatun 84 yaşında öldü. Gündoğdu ve Sercan Hatun, Türkmenistan’a geri döndüğü için tarih akıbetlerini takip etmemiş, önemsiz olarak görmüş.

Ülkemizde herkes Osman Gazi’nin Şeyh Edibali’nin kızı ile evlendiğini bilir de, Vefayi tarikatı, Yesevi alperen kültürü hakkında zırcahildir. Sufilik uzmanı Doç. Dr. Ekrem Demirli bunları metin yazarı olarak bilir, ancak diğer siyasi metin yazarı Ahmet Tezcan bilmeyebilir. En iyisimi Halil İnancık Hoca’ya sorarlarsa, Vefayi tarikatı hakkında bilgi alabilir. Hep kan, kin, nifak, kılıç değil, sevgi, saygı, kültür ve alperenlikte kalp kazanmayı gösterin!

Vefayi tarikatının kurucusu Ebu’l Vefa El Kürdi veya Bağdadi, yarı Türk yarı Kürt, bir Horasan ereni ve bir Hoca Ahmet Yesevi talabesidir. Kayı boyu Ankara ve Eskişehir arasına yerleştikten sonra buraya gönderilmiş Vefayi tarikatından talebesi olan Şeyh Edibali önem kazanmıştır.

Diriliş Ertuğrul Dizisinde Ekrem Demirli’nin yazdığı İbni Arabi karakteri tamam ama bazı eleştirilerim var. İbni Arabi, Malatya, Sivas ve Konya’da yaşadı. Saadettin Konevi, 8 yaşında bir yetim iken dul annesi ile geleceğini manevi gözle görerek evlendi. Mevlana’nın hocası, kankası olacak Konevi’yi gençliğinde iyi yetiştirdi. Halbuki hem saray hem Türkmen boyları ona çok sayıda evleneceği gelin adayı sunmuşlardı. O dul bir hanımı, sırf Konevi için seçti. Ahmet Tezcan’ın yazdığı vurdu kırdılı sahneler ve Kurtoğlu hainlik senaryosu çok çakma duruyor. Bir kere Kurtoğlu hain değildi, denizcilikle uğramaya karar verdiği için boydan ayrıldı ve asla infaz filan edilmedi. Geçmişi bugünkü siyasi entrikalarla eşdeğer düşünmek ve bezemek saçmalıktır.

Diriliş Ertuğrul Dizisindeki Baycu Noyan, Anadolu’yu yakan yıkan Moğol komutanı, bir tek Konya’yı yıkamadı: Mevlana’nın kerametine saygı duydu. Konya’yı yıkmasın diye kale dışına çıkan Mevlana’yı ok yağmuruna tutan Baycu Noyan, okların yere düştüğünü ve işlemediğini görünce bu şahsın Göktengri tarafından yollanmış ulu bir kişi olduğunu anladı. Yine de bir kale burcunu yıkarak zarar verip iz ve korku bıraktı. Yoksa bazı AKP’li Konyalıların dediği gibi Baycu Noyan’ın talep ettiği altını halk arasında toplayıp, vergi verip yıkımdan kurtulmadı. Anadolu, uzun yıllar kaosa itilmişti.

En başta Mevlana’nın babası eğer Belh’ten Muhammed Harzemşah’ın kıskançlığı nedeniyle kovulmasa, Moğollar bu manevi dinamik varken ülkeyi yıkamazdı. Bugün Fethullah Gülen ve takipçilerine yapılan eziyet, zulüm ve cebri hicret, yeni bir Moğol zalimini Allah’ın kılıcı olarak kullanacağının işaretidir. Ruslar bir kılıç ise Çin belası yakın gelecekte tüm dünyayı kasıp kavuracak Allah’ın diğer zalim kılıcı olabilir. Yecüc ve Mecüc, biri ezilmiş mağrur, diğeri kibirli, inatçı iki kavimdir. Napolyon, Ruslara karşı 35 milyon ordu kullandı, savaşlar sonrası geriye sadece 5 milyon kalmıştı. Osmanlı, son 300 yılında Rusları hiç bir savaşta yenemedi, hep toprak kaybetti. Hitler’in Ruslara karşı kullandığı 45 milyonluk ordusundan geriye her iki taraftan 55 milyon kayıp kaldı. Şimdi ne olur sizce?

Öte yandan Diriliş Ertuğrul dizisini Erdoğan kendisinin müstakbel hanedanlığı için özel olarak çektiriyor. Kurtlar Vadisi / Tek Türkiye / Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin halkta oluşturduğu algıya talip oldular. Bu nedenle Erdoğan 2014’te sarayda eski Türk devletlerini sembolize eden askerlerle trajıkomik fotoğraf yayınladı. Ardından İlham Aliyev’e devlet protokolünde Diriliş dizisindeki müziği seronomi olarak çaldırdı. Berat Albayrak bu diziye atıf yaparak, kendisini veliaht olarak sunmaya başladı.

Dizinin başlangıcında Tapınak şövalyelerinin ele alınması ile günümüz siyonizmi arasında ilişki kurulmaya çalışıldı. Ertuğrul’un amcası ülkedeki muhalif hainler olarak lanse edildi! Muhyiddin İbni Arabi milli görüşçülerin ilgi duyduğu birisidir. “Konya’dan bir yıldız çıkacak. Haremeyni 28 defa ziyaret edecek” sözüyle Necmeddin Erbakan’ın işaret edildiğini iddia ederler.

Tabii bu beyanın kaynağını ve sayfadaki orjinal metnini okumak gerekir. Bugüne kadar ağızdan ağıza dolaşan bu bilgi için kimseden somut cevap alamadım. Türkiye gazetesinden rahmetli Öztuna gibi şahıslarda ahirzamana dair bir sürü fanteziden bahsetmiş! Dinci kesimde iktidarı sıvazlayan böyle bir sürü tekellüflü makale ve kitaba şahid oluyoruz.

Suriye’de olası bir savaş konusunda ahirzaman hadislerinde demet demek örnekler getirerek, seçmen kitlesini hazırlıyorlar. Diriliş dizisinde rutin bölümler tarihten alınırken, iktidar kendisine gereken mesajı vermeleri için ek taleplerini iletiyor. Onlarda bunu senaryoya serpiştiriyorlar.

Muhyiddin İbni Arabi’ye ait Fütühatı Mekkiye kitabı takriben 25 cild olup, herkes kendine göre yorumluyor. Temkinli olmanızı tavsiye edebilirim. Ülkenin başındaki haramiler ve onlardan nemalanan milyonlarca karaktersiz destekçisi onursuzca vatansever yiğitlere iftira atmaktan utanmıyorlar. Bari Diriliş Ertuğrul dizisini rahat bırakın, siyasi mesaj verme derdine düşerseniz, tarihi saptırmış olursunuz. Bu konuda Ekrem Hoca’ya çok iş düşüyor.

Ali Alperen

Clip to Evernote
1 Yorum

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÇEVİRİ: Arif Onur Hangişi