Kanada’daki Yabancı Doktorların Durumu

Kanada’daki Yabancı Doktorların Durumu

Kanada’da görev başındaki doktor sayısı OECD ülkeleri ortalamasının altında iken hemşire sayısı ABD ve diğer OECD ülkeleri içinde ortalamanın üzerindedir. Her bir eyalet kendi doktorlarını eyalet içindeki meslek birlikleri vasıtasıyla düzenler. Bu meslek odaları doktorluğa giriş, mesleğin standartlarını belirleme, doktorluk ruhsatı verme, soruşturma ve üyelerine gerektiğinde cezai yaptırımlar uygulama yetkisine sahip.

Ülke sürekli olarak bir doktor sıkıntısı yaşamakta. Eyaletler de kendi bölgelerindeki doktor sıkıntısının farkında olup doktorları yine kendi eyaletlerinde tutmak için ellerinden geleni yapmaktalar. Mesela 2008 yılında Kanada Doğum Uzmanı ve Jinekologlar Derneği (the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) ülkede doğum uzmanı ve jinekolog eksikliği yaşandığını rapor etmişlerdir. Fakat özellikle aile doktorları ve uzman doktorların da eksikliği gittikçe hissediliyor.

Doktor sıkıntısının iyice yaşandığı diğer bir eyalette Saskatchewan’dır . Kariyer kurumları ABD ve İngiltere’ye gidip bu eyalete doktor çekmeye çalışıyorlar. Hatta İngiltere’den gelecek olan doktor adaylarının göçmenlik ve doktorluk belge işlemlerinin hızlandırılması sözünü de veriyorlar.

Aslında ülkede yetişen doktor sayısı da sürekli artmakta. Örneğin Kanada’da 2002 yılında 1.543 doktor göreve başlarken 2010 yılında bu rakam 2.459’du. Fakat nüfus artış oranına göre hala doktor eksiği olduğu bir gerçek. Bunun başka bir kanıtı da 2010 yılında Kanada’da çalışan hekimlerin %38’i 55 ve üstü yaşına basmalarıdır. Birçok doktorun emeklilik yaşının gelmesi ve Kanada nüfusunun da hızla yaşlanması doktora olan ihtiyacı da ona paralel olarak arttırmakta.

Gittikçe artan doktor sıkıntısına çözümler de öne sürülmüyor değil. Başka ülkelerden doktor getirtilmesi, Kanada’ya göç etmiş yabancı diğer doktorların lisans alma sürecini hızlandırıp Kanada içinde doktorluk yapmalarına izin verilmesi ve Kanada tıp fakültelerinde okuyacak öğrenci sayısının arttırılmaya çalışılması çözüm önerilerinden sadece bir kaçı. Ama kısa vadede en uygun çözüm Kanada dışında tıp fakultesi eğitimi görmüş tecrübeli doktorların Kanada içinde göreve başlaması gibi görünüyor.

En az bir yıllık çalışma tecrübesi olan uzman doktorlar, aile doktorları ve hemşireler Kanada Federal Nitelikli Eleman sınıfından (Federal Skilled Worker Class) Kanada’ya göçmenlik müracatında bulunabiliyor ve daimi oturum müsaadesi alabiliyorlar. Ama burada asıl önemli olan bu doktorların Kanada içinde doktorluk mesleğini icra edip edemeyecekleri.

2010 yılında Kanada’daki yabancı doktorlardan Mitra Arjang ve Parampal Ghoshal beyaz önlüklerini giyip steteskopları boyunlarında Ontario tabipler birliği binası önünde bir protesto yapmıştı. Basının da ilgi gösterdiği bu gösteriyi yapan Arjang İran’dan ve Ghoshal Hindistan’dan gelmiş ve aşağıdaki mevzuat bilgisinde sıraladığım tüm işlemleri yapmış, sınavları da başarıyla geçmişlerdi. Maalesef doktorluk için gerekli ruhsat kendilerine verilmemişti.

Internette bir de imza kampanyası başlatarak eyaletten ve tabipler birliğinden kendi durumlarında olan diğer tüm doktorlara en azından kısıtlı da olsa doktorluk mesleğini icra etme hakkı getirilmesini istediler.

7500 yabancı doktorun Kanada’da yaşadığı ve bunların 2000’in gerekli tüm kayıt işlemlerini yapıp sınavlarda da başarılı oldukları tahmin ediliyor. Bu 2000 yabanci doktor grubunun içinde doktorluk yapılmasına izin verilenler ise maalesef çok az.

Tabii doktorluk mesleğine geçişte yabancı doktorların Kanada’da yaşadığı bu uzun ve sıkıntılı süreç bazılarının pes etmelerine de yol açıyor. Bu alanda tam bir beyin göçü yaşanıyor. British Columbia eyaletinde yaşayan Dr. Ashis Marwaha bunlardan sadece biri. Dr. Marwaha Kanada’da doktorluk yapabilmek için tüm istenenleri yerine getirmiş ve bu onun 2 yılına mal olmuştu. Göçmenlik statüsünün de engellemesi ile doktorluk mesleğine bir türlü başlayamayan Dr. Marwaha doktorluk yapmayı başka bir ülkede deneyecek.

Yabancı Doktorların Kanada’da Görev Yapması ve İlgili Mevzuat

Kanada dışında tıp fakültesi okumuş ve doktorluk yapmış kişilerin Kanada’da doktorluk lisansı alıp mesleği icra edebilmeleri için birtakım işlemlerin yapılması gerekiyor. Öncelikle Kanada’da doktorluk yapmak isteyen yabancı doktorun bulunduğu eyaletteki tabibler odasına başvurup bilgi alması gerekmektedir. Ayrıca bazı eyaletlerde uluslararası tıp programları da bulunmaktadır. Kişinin yaşamak istediği eyalette böyle bir programın olup olmadığını da araştırması gerekir.

Kanada dışında tıp öğrenimi almış olan doktorlara Uluslararası Tıp Öğrenimi Mezunları (International Medical Graduates, IMG) denir. Kanada Tıp Konseyi (the Medical Council of Canada) Kanada ve ABD tarafından tanınmayan başka ülkelerde tıp bölümünde okuyan tüm yabancı doktorları bu tanıma dahil eder.

IMG’ler (Uluslararası Tıp Fakülteleri Mezunları Doktorlar) kendi ülkelerinde yıllarca bağımsız olarak doktorluk yapmış olabilir ve pratisyen hekimlik süreçlerini bitirmiş olabilirler. Ayrıca Kanada tıp eğitimine benzer bir eğitim kurumundan mezun da olabilir veya Kanada’daki tıp eğitiminden çok farklı bir eğitim de almış olabilirler. Durumları her ne olursa olsunlar Kanada’ya göç ettikten sonra bu yeni ülkede doktorluk mesleğini icra edebilmeleri için aşağıdaki hususları bilmeleri gerekiyor.

Kanada’da doktorluk yapabilmeleri için ruhsat alma garantileri yoktur,

Ruhsat alma işlemi bir çok aşamadan oluşabilir ve bu başvuran kişiye çok karışık görünebilir,

Eyaletlerdeki doktorluk ruhsatı işlemleri birbirinden farklı olabilir,

Ruhsat işlemi esnasında ciddi mali ve kişisel taahhütler ortaya çıkabilir.

Kanada içinde doktorluk yapmak için ruhsat başvurusu yapacak yabancı doktor adaylarını bir takım sınavlar, dil yeterliliği ispatı, üniversite sonrası eğitim ve kısa bir süreliğine bir yerde staj şartıda bekleyecektir.

Şimdi gelelim Kanada’da doktorluk lisansı alınma sürecine. Kanada içinde doktorluk yapmak isteyen kişi işlemlerine Kanada dışında iken başlayabilir. Kendi okudukları üniversite tıp eğitimlerinin tanınmış bir okuldan alındığını teyit ettiklerinden sonra online olarak kişisel ölçüm sınavını (online self-assessment exam) vermeleri gerekmektedir. Eğitimleri ve iş tecrübeleri ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Kanada Tıp Konseyi bünyesindeki Doktorlar Belge Tetkik Kurulu’na (Physician Credentials Repository) sunduktan sonra Kanada Tıp Konseyi’nin Kanada Değerlendirme Sınavı’na (Canada Evaluating Examination MCCEE) girmeleri gerekmektedir.

1. Tıp Eğitiminin Denkliği

Kanada dışında alınmış olunan tıp eğitiminin Kanada içinde tanınması için Foundation for Advancement of International Medical Education and Research’s (FAIMER) web sitesindeki International Medical Education Directory (IMED) kısmında bulunan okullar ve bölümler içinde listelenmesi gerekmektedir.

2. Sınav

Kanada doktorluk yapmak isteyen adaylar (IMG’ler) Kanada Tıp Konseyi’nin değerlendirme sınavına (MCCEE) hazır olup olmadıklarını yine aynı kurumun sitesindeki Self-Administered Evaluating Examination (SAE-EE) sınavıyla kendilerini test ederek öğrenebilirler. Her bir sınav 62 Kanada dolarıdır.

3. Bilgi ve belge sunumu

Doktor adayları daha Kanada’ya gelmeden Kanada Tıp Konseyi Belge Tetkik Kuruluna belgelerini sunarak kendi online portföylerini oluşturabilirler. Doktor adayları ayrıca Kurul’dan kendi profillerini eyaletlerdeki doktorluk mesleğini düzenleyici yetkisi olan tabipler birliği ile paylaşmalarını arzu edebilirler. Kanada Tıp Konseyi doktor olmak isteyen adayların ayrıca onaylı bir diploma suretini göndermelerini ister. Diploma örneği sunulduktan sonra doktor adayı Kanada Tıp Konseyinin Uygunluk Sınavına (Medical Council of Canada Qualifying Examination –MCCQE-) çağrılacaktır.

Kurula başvuru ücreti 250 dolardır. Sunulan belgeler içinde 100’er dolar ücret istenecektir.

4. Kanada Tıp Konseyi Değerlendirme Sınavına (the Medical Council of Canada Evaluating Examination MCCEE) giriş

Doktor adayı Kanada Doktor Eşleştirme Hizmeti (the Canadian Resident Matching Service) vasıtasıyla doktor pozisyonu için MCCEE sınavını geçmek zorundadır. MCCEE 70 ülkeyi aşkın 500 sitede sunulmaktadır. MCCEE’nin verildiği diğer tüm ülkelerin listesi için Prometric centres-list of countries linkini incelemeniz gerekmektedir.

Bu sınava ilk kez başvuracaklar 1.550 dolar ve tekrar başvuracaklar ise 1.300 dolar ödeyeceklerdir.

Tabii ki diğer eyaletlerdeki doktor birlikleri kendilerine başvuran doktor adaylarından daha fazla bilgi ve belge isteyebilirler. Hatta sadece Kanada’da uygulanan the National Assessment Collaboration Objective Structured Clinical Examination (NAC OSCE) adlı bir sınava da girmeleri gerekir. Bu sınava sadece MCCEE sınavına girmiş adaylar alınır.

Sonuç olarak uluslararası tıp öğrenimi alıp başka ülkelerde doktorluk işi yapıp Kanada’da da bu mesleği icra etmek isteyen doktor adayları daha önce söylediğimiz the Medical Council of Canada Qualifying Examination (MCCQE)’nin birinci ve ikinci sınavlarına (Part 1 ve Part 2) girmek zorundalar. MCCQE Part 1 ve Part 2 sınavları Kanada’da veriliyor ve Kanada’da tıp eğitimi alıp doktorluğa geçmek isteyen Kanadalılara da uygulanıyor. Bu sınavlardan sonra aday 2 yıllık üniversite sonrası bir eğitime tabi tutuluyor. MCCQE Part 2’yi geçen adaylar Kanada Tıp Düzenleyici Otoritesinde (the Federation of Medical REgulatory Authorities of Canada) belirtilen Kanada Ruhsat standartlarına ulaşmak zorundadır.

Eyaletler ve Tabipler Birliği

Eyaletler ve kendi yetki alanları içindeki tabipler birlikleri kendi eyaletlerindeki doktorluk mesleğinin kurallarını ve lisans sürecini işletir. Kanada’da doktorluk yapacak doktor adayı ayrıca bulunduğu eyaletteki doktorlar birliğine de kayıt yaptırmak zorundadır. Eyaletler ve tabipler birlikleri listesi şöyledir.

Alberta College of Physicians and Surgeouns, www.cpsa.ab.ca

British Columbia College of Physicians and Surgeouns, www.cpsbc.bc.ca

Manitoba College of Physicians and Surgeouns, www.umanitoba.ca/colleges/cps/

New Brunswick College of Physicians ans Surgeons, www.cpsnb.org

Newfoundland Medical Board (NMB), Newfoundland

Northwest Territories Department of Health and Social Services, www.hlthss.gov.nt.ca

Nova Scotia College of Physicians and Surgeouns, www.cpsns.ns.ca

Ontario College of Physician and Surgeouns, www.cpso.on.ca

Prince Edward Island College of Physicians and Surgeons (CPSPEI)

Quebec Collège des médecins du Québec, www.cmq.org

Saskatchewan College of Physicians and Surgeouns, www.quadrant.net/cpss

Yukon Medical Council, Whitehorse, Yukon

Sonuç

Kanada’daki doktor sıkıntısı bir hayli yüksek. Devlet göçmenlik programlarında onları Kanada’ya daimi göçmen olarak kabul ediyor fakat mesleklerini icra etmeleri uzun bir sürecin aşılmasıyla mümkün olabiliyor. Hastaların mağdur olduğu, doktor görmek için randevulerın zor alındığı ve acil servislerde 4-6 saat bekleme gibi durumlar Kanada’ya hiç yakışmıyor. Kanada’nin sağlık sektöründe her turlu doktor sıkıntısını acil durumda ve hükümet düzeyinde çözmesi gerekiyor.

Kanada’ya göçmek isteyen doktorların Kanada’da doktorluk mesleğini icra etmeleri tabii ki mümkün. Kayıt ve doktorluk mesleğini icra etme süresi uzun olsa da Kanada’ya göç etmeye ve bu karıyeri orada da devam ettirmeye değer. Ayrıca devlet de sağlık alanında yaşanan tüm sıkıntıların farkında ve özellikle yabancı doktorların yararına bazı iyileştirmenin yapılması son derece muhtemeldir.

Son söz: Doktorsuz kalan bir milletin birey ve toplum sağlığı tehlikededir.

Murat Kandemir

(Member of CMI and ICCRC)

 

09 Ekim 2011

 

Yararlanılan Kaynaklar

1. Canada Desperately Needs Foreign-trained Doctors

http://www.weeklyvoice.com/headlines/canada-desperately-needs-foreign-trained-doctors/

2. Foreign doctors petition for ability to practice while they wait

http://www.thestar.com/news/investigations/immigration/article/860486–foreign-trained-doctors-petition-for-restricted-practice

3. Brain Drain: Will More Foreign-Trained Physicians Leave Canada?

http://www.thebigwait.com/international-medical-graduates/brain-drain-will-more-foreign-trained-physicians-leave-canada/

4. International Medical Graduates

http://www.health.gov.on.ca/english/providers/project/img/img_mn.html

5. Information for international medical graduates

http://www.mcc.ca/en/IMGs.shtml

6. Information for licence

http://www.mcc.ca/en/obtaining_license.shtml

 

MEVCUT DURUM

1- Mevcut Durum

Kanada sağlık harcamalarının devlet tarafından ödendiği bir ülkedir. Sağlık kapsamında verilen hizmetler Kanada Sağlık Yasası (Canada Health Act) uyarınca özel kurumlar tarafından ücretsiz olarak halka sağlanmaktadır. Sağlık alanında yapılan tüm harcamalar devletin bütçesinde yer alır. Tüm eyaletlerde durum böyle iken British Columbia’da dar gelirlililer hariç tüm vatandaşlar sağlık harcamasina aylik bir katkida bulunmak zorundadir.

Her eyalet kendi içindeki sağlık sistemini uygulamakla mükelleftir. Eyaletler vatandaşlara bir sağlık kartı (health card) verirler. Bu kart ile eyalet içinde her vatandaş eşit tedavi ve bakım görmektedir. Eyaletlerce verilen sağlık kapsamları içinde bazı sağlık bakım ve tedavi masrafları hariç tutulmuştur. Eyaletlere göre de farklılık göstermekle birlikte diş bakımı, estetik olan cerrahi müdahaleler ve göz gibi bazı harcamalar temel sağlık kapsamında sayılmamaktadır. Hatta bazen kişiye özel hastane odası gibi taleplerde (özellikle yeni doğan ünitelerinde) ek katkı payına tabiidir.

İlaçlar yaşlılar ve dar gelirli vatandaşlar için devlet (eyalet hükümeti) tarafından ödenir. Çalışanların temel ilaç kapsamları ilaç sigortası kapsamında değerlendirilir. İlaç ücretleri federal hükümet tarafından ilaç şirketleri ile müzakere yoluyla belirlenir.

Herkesin bir aile doktoru vardır. Aile doktorlarını insanlar özgürce seçebilirler. Aile doktorları her gördüğü hasta için devletten ücret alırlar. Aldıkları ücretler her yıl eyalet hükümetleriyle eyaletteki doktorlar odası arasındaki görüşmelerle saptanır. Hasta eğer uzman bir doktor görmek isterse kendi aile doktorunun havalesi ile bunu gerçekleştirebilir. Erken teşhis ve önleyici sağlık faktörü önemli olduğundan yıllık çekup yaptırılması tavsiye edilir.

2- Tarihçe

18. yüzyılda hastaneler fakirlerin bakıldığı yerlerdi. Katolik ve Protestan kiliseler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları belediyelerin yönetiminde belediye sorumluluk alanlarında bulunan yerlerde hastalara ve yaşlılara ücretsiz olarak baktı.

1820’lerde üniversitelerde tıp bölümleri açıldı. 1892 yılında Dr. William Osler tarafından yazılan Doktorluğun Prensipleri ve Uygulanması (The Principles and Practice of Medicine) adlı eser tıp alanının çerçevesini çizdi. Sonraki yıllarda tıp alanında uygulamada ve özellikle hijyen konusunda gelişmeler yaşandı.

Bugün Kanada genelinde herkes için ücretsiz sağlık hizmetlerinin verilmesinin hikayesi 1946’da Tommy Douglas’ın Saskatchewan Eyaletinde Saskatchewan Hastane Sigortası Yasası’nı (Saskatchewan Hospitalization Act) geçirmesi ile başlar. Bu yasa halkın büyük bir kısmı için ücretsiz sağlık bakımını garanti ediyordu. Douglas sağlık bakımının tüm eyalete yayılmasını ummuştu ama eyaletin yeteri kadar parası yoktu.

1950’de Alberta’da benzer bir yasanın geçmesi ve 1957’de Federal hükümetin Hastane Sigortası ve Teşhis Hizmetleri Yasası’nı (Hospital Insurance and Diagnostic Services Act) (HIDS Yasası) geçirmesi sağlıkta yaşanan diğer gelişmelerdi. Nihayet 1961’de on eyalet HIDS yasası programını uygulamak için anlaştılar. HIDS yasası bugünkü Kanada içinde herkese ücretsiz sağlık hizmetleri sunulmasının temelini oluşturur.

Saskatchewan sağlık programının başarısı federal hükümetin başındaki Lester B. Pearson’u sağlık kapsamı konusunda yeni bir yasa hazırlamaya itti. 1966’da Tıbbi Bakım Yasası (Medical Care Act) meclisten geçti ve bunu sağlıkta hastalardan istenen ek ücretleri ve doktorların ekstra fatura kesmelerini önleyen ve 1984 yılında kanun haline gelen Kanada Sağlık Yasası (Canada Health Act) takip etti. 1999’da da tüm eyalet başkanları herkes için geçerli olacak ücretsiz ve eşit sağlık hizmeti verilmesini kararlaştırdılar.

Kasım 2004’de Kanadalılar sağlık alanında bir çığır açan Tommy Douglas’ı Kanada’daki “sağlık bakımının babası” diye en iyi Kanadalı olarak seçmişlerdir.

3- Kamuoyu Düşüncesi ve İstatistikler

Kanadalılar sağlık hizmetlerinin özel sektörlerden ziyade devletçe adil ve ücretsiz olarak verilmesinde ısrarlı. 2009 yılında Nanos Araştırma’nın yaptığı anketlere göre Kanada’lıların % 86.2’si sağlık sisteminin daha güçlü hale getirilmesinde ve sorunların çözümünde devlet desteğini ve hizmetini arzu ediyorlar.

Harris/Decima tarafından 2009’da yapılan bir diğer araştırmaya göre Kanadalıların %82’si ülkedeki sağlık sistemini ABD’deki sağlık sistemine tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 2008’deki Strategic Counsel’in yaptığı benzeri bir araştırmada Kanada halkının % 70’nin Kanada sağlık sisteminin çok iyi işlediğinde hem fikir olduklarını teyit etmiştir.

Ekonomik verilerine baktığımızda Kanada sağlık bakımı ülkenin bütçesinde önemli bir gider kalemi olarak karşımıza çıkıyor. 2009 yılında devlet tüm Kanada’lıların sağlık harcamalarının % 70’ini karşıladı. Bunun içinde tüm hastane ziyaretleri ve doktor vizite ücretleri dahil olurken diş ve ilaç giderleri çoğunlukla hastalar tarafından ödendi.

Kanada’da yaşam süresi ortalama 81.3 yıl ile OECD ülkeleri içinde iyi bir yere sahip. Her bin kişiye 2.2 doktor düşerken her bin kişiye düşen ortalama hemşire sayısı 9 adet. Kanada’da sağlık harcaması kişi başına düşen yıllık gelirin % 10.1’ini oluştururken devletin tüm gelirinin de ortalama %16.7’si sağlık yatırımına gidiyor. Devlet aynı zamanda yapılan tüm sağlık harcamalarının da %69.8’ini karşılıyor.

4- Bekleme Süreleri

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı (Health Canada) Kanada’da daki sağlık sistemi ve hastalar ile ilgili çeşitli araştırma çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Ölümcül yaralanma durumlarında hastaya derhal müdahale yapılırken acil olmayan tüm cerrahi müdahaleler veya doktor viziteleri randevu usulüne göre yapılmaktadır. Kanada’da bir uzman doktor görmek ortalama 4 haftadan biraz daha fazla sürmekte ve 90 günü aşmamaktadır. MRI ve CAT gibi tomografi çekimleri 90 günden daha az sürede yapılabilmektedir. Acil serviste bekleme süresi ortalama 4-6 saat arası olarak göze çarpmaktadır.

2002’den buyana Kanada Hükümeti bekleme sürelerinin azaltılması çalışmaları kapsamında 5.5 milyar dolar yatırım yaptı. Ekim 2007’de Kanada Başbakanı Stephen Harper 2010 yılına kadar tüm eyaletlerin standart bir maksimum bekleme süresi belirleyeceğini ve bu hedefi tutturacağını ilan etti.

5- Ülkedeki Doktor Sıkıntısı

Kanada’da görev başındaki doktor sayısı OECD ülkeleri ortalamasının altında iken hemşire sayısı ABD ve diğer OECD ülkeleri içinde ortalamanın üzerindedir. Her bir eyalet kendi doktorlarını eyalet içindeki meslek birlikleri vasıtasıyla düzenler. Bu meslek odaları doktorluğa giriş, mesleğin standartlarını belirleme, soruşturma ve üyelerine gerektiğinde cezai yaptırımlar uygulama yetkisine sahip.

Ülke sürekli olarak bir doktor sıkıntısı yaşamakta. Eyaletler de kendi bölgelerindeki doktor sıkıntısının farkında olup doktorları kendi eyaletlerinde tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 2008 yılında Kanada Doğum Uzmanı ve Jinekologlar Derneği (the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) ülkede doğum uzmanı ve jinekolog eksikliği yaşandığını rapor etmişlerdir.

Yine baska bir eyalet olan Saskatchewan’da doktor sıkıntısı iyice yaşanmaktadır. Kariyer kurumları ABD ve İngiltere’ye gidip eyalete doktor çekmeye çalışıyorlar. Hatta İngiltere’den gelecek olan doktor adaylarının göçmenlik ve doktorluk belge işlemlerinin hızlandırılmasi sözü de veriyorlar.

Aslında ülkede yetisen doktor sayısı da sürekli artmakta. Örneğin 2002’de 1.543 doktor göreve başlarken 2010 yılında bu rakam 2.459’du. Fakat nüfus artış oranına göre hala doktor eksiği olduğu bir gerçek. Bunun başka bir kanıtı da 2010 yılında Kanada’da calışan hekimlerin %38’i 55 ve üstü yaşına basmalarıdır. Doktorların emeklilik yaşının gelmesi ve Kanada nüfusunun da yaşlanması doktora olan ihtiyacı da arttırmakta.

Gittikçe artan doktor sıkıntısına çözümler de üretilmiyor değil. Başka ülkelerden doktor getirtilmesi, Kanada’da bulunan yabancı diğer doktorların lisans alma sürecini hızlandırıp doktorluk yapmalarına izin verilmesi ve tıp fakültelerinde okuyacak öğrenci sayısının arttırılmaya çalışılması çözüm önerilerinden sadece bir kaçı.

Son söz: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sihhat gibi.

Murat Kandemir

0 531 584 8951

(Member of CMI and ICCRC)

 

Yararlanılan Kaynaklar

1. Health Care in Canada

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_Canada

2. Canada Desperately Needs Foreign-trained Doctors

http://www.weeklyvoice.com/headlines/canada-desperately-needs-foreign-trained-doctors/

3. Foreign doctors petition for ability to practice while they wait

http://www.thestar.com/news/investigations/immigration/article/860486–foreign-trained-doctors-petition-for-restricted-practice

4. Brain Drain: Will More Foreign-Trained Physicians Leave Canada?

http://www.thebigwait.com/international-medical-graduates/brain-drain-will-more-foreign-trained-physicians-leave-canada/

5. International Medical Graduates

http://www.health.gov.on.ca/english/providers/project/img/img_mn.html

6. Information for international medical graduates

http://www.mcc.ca/en/IMGs.shtml

 

KAYNAK:

http://muratkandemir25.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=32

Clip to Evernote

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÇEVİRİ: Arif Onur Hangişi