Rüyeti Şîr Fârûk’tan Nefsine 40 Nasihat

 

Rüyeti Şîr Fârûk’tan Nefsine 40 Nasihat

 1. Allah en güzel vekildir. O’ndan başkasına dayanma. İnsan ölür veya aldatır, mal tükenir, kariyer çizilir, şöhret zehirler, evlat ters dönebilir. Stres, depresyon takılma, güven Allah’a ve sana şah damarından daha yakın olduğunu bilde davranışında ölçülü ol.
 2. Allah dost ise başka dosta ihtiyacın yok. Dost istersen Allah yeter. En iyi dostun bile ihanet edebilir, dünya dostlukları Allah rızasına dayanmıyorsa imtihan ardı sıra gelir. Hakkın sana sevgisi varsa halkın teveccühü lazım değil, zaten isterse sevdirir seni.
 3. Her şeyde bir hayır vardır. Şerlerden hayrı yaradan Allah’tır, bela geldi mi sevin, Allah’ın hediyesi olarak gör ve sabret, eğer sabredersen hayra inkılap ettiğini göreceksin.
 4. Her zaman pozitif ol, olumsuz davrananlara gül, gülücükler dağıt. Unutma bir yağmur damlası aynı noktaya düşerse granitten sert kayaları dahi deler, eritir, kırar; kalpler Allah’ın elinde, isterse açar, telif eder, kararan kalpleri ise mühürler, gayyaya atar.
 5. Mazlumun ahı yerde kalmaz. Zalimin kısa sürede ceza görmesini istiyorsan önce ıslah olması için dua et ve aktif tevekkülle bekle. Zalimler için yaşasın cennet de, nefret etme zavallılara, acı onlara, şahıslara değil yanlışın küfrün aslına düşman ol, nefret et, iğren. Peygamber sabrına deli olacaklar, çıldıracaklar; göreceksin gayretullaha dokunacak zulümleri ve zalim cezasını bulacak, zira Rabbin mühlet verir, ihmal etmez.
 6. Hiç ender hiç bir sıfırsın. Acizsin, fakirsin, aciz ve fakir olanı istemezsin, oysa tüm mevcudatı sınırsız istersin, Ruhunu Rahman’a teslim et, sonsuz merhamete talepkar ol ve gayri isteme makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber (SAV). Acz, fakr, şefkat, şevk, şükür ve tefekkür yolu hakkalyakine çıkartacak en kısa yoldur, tarikat lazım değil.
 7.  Hergün 70 defa tevbe ve istiğfar et, Estagfirullah ve netübü ileyh de ki kalbinde iğne topuğu miktarında günah kalmasın, kalbinde zakkum çiçeği açmasın, temiz kalsında tuba çiçeğin sümbüllensin, sevgi doğsun ve şeytanı kovsun.
 8. Allah’tan başka hiç bir sevgiye kalbinde yer verme. Muhabetullahtan başka tüm sevgiler, aşklar yalandır, geçicidir, mecazidir. Allah kıskançtır, başkasına kalbini kaptırırsan razı olmaz, razı olunan nefis olmak kadar razı olan nefis olmakta önemli mütmainlik sırrıdır.
 9. Şirk sadece birden fazla Allah var demek değildir, Allah’tan başkasına bel bağlamak, sevmek, dayanmak ve farkında olmadan dünya nimetlerini, kadını, malı, evladı, makamı, kariyeri,  şöhreti, putları Allah’tan üstün tutmaktır. Gizli şirk açık şirkten daha tehlikelidir, bildirmeden kalbini, ruhunu kirletir. Tevhidin özünü kalbe koy lafzını değil.
 10. Kendini Allah’a ulaşmak için sev, çünkü sen Allah’ın 99 esmasının cilvelerini, Letaifi Rabbani’yi üzerinde emanet olarak taşıyan büyük sanatkarın nadide eşrefi mahlukusun. Her günah, hatada bir esmayı öldürdüğün için katilsin, bazı esmalar dirilmez, bazıları gizlenir, bazıları sitem eder. Derini yüzsen esma fışkırır, bukelemonlarda ise maske.
 11. Üzerinde hangi esmanın daha fazla öne çıktığını keşfet. Sen belki Habirsin, ama aynı zamanda bu asırda ihtiyacın olan Ferd, Hayy, Kayyum, Adl, Hakem ve Kuddüs isimlerini asla öldürme, geliştir. Sekine, ilham, feyiz inecek kalbine, bu ihsan da senden değildir.
 12. Mutlak adalet bu dünyada yok, zira Hakem, Hakim, Adil, Kahhar, Cebbar, Gafur, Rahim olan Rabbin gerçek adaleti büyük mahkemede tescil ettirecek, istemez misin bu dünya Allah düşmanlarının ahiret senin olsun. O halde ne diye insanlardan adalet ister, isyan bayrağı açarsın? Adalet, eşitlik, hürriyetin tek yolu Allah’a köle olmaktan geçer.
 13. Yunus (AS) misali hep balık karnında bir günahkarsın. Sana yardım edecek tek güç tüm sebeplere müdahale etme kudreti olaan Müsebbibül Esbab olan Allah’tır. O halde La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minazzalimin duasını günde 7 defa yap ki, sahili selamete çıkasın. Cinni insi tüm şeytanlar kaçar, belki şeytanın bile müslüman olur.
 14. Rabbini hakkıyla tesbih ve hamd etmeden dilinle Sübhanallah demen gırtlaktan aşağıya inmeyen boş bir lakırdıdır. La ilahe illa aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşıl azim duasını parola gibi günde 7 defa tekrar etmeden kalbin zümrüt tepelerine çıkamazsın.
 15. İnsani ve cinni şeytanların şerrrinden emin olmak istiyorsan evden çıkarken, yatarken, her araca bindiğinde havada, karada, suda her zaman ve heryerde Bismillahillazi la yadurru  ma’smihi şeyyün fil ardı vela fissemai ve hüvessemiül alim duasını 3 defa oku ve tevekkül et. Haşrin son üç ayetini sabah ve akşam ihmal etme ki 70 bin melek muhafızın her daim insani, cinni, özellikle nisa şeytanlarına karşı korusun seni.
 16. Salim kalp ile ‘Allah’ım Yalnız Sana Kulluk Eder ve Yalnız Senden Yardım İsteriz’ duasını, yani ‘İyyake nağbüdü ve iyyake nestaini’ en az günde 40 defa sağlam yapıp duanı Sidretül Münteha ötesine ulaştırmadan ve salihlerin kabul olunan duasına katılmadan kul olamazsın, şirketi maneviyeden hisse alamazsın.
 17. Her hayrın başı Bismillahı imzan haline getir. İçi dolu gerçek hamd ile Rabbini anmadan şükretmiş olmazsın. Elhamdülillah yetmez, bu sadece Allah’ın sana önceden vermiş olduğu nimetlerin borcunu kısmen takdir etmeni sağlar. Hamd ise karşılıksız yapılandır, Tefekkür et, Rabbinin Sana Ezelde ve Ebedte verdiklerini hatırla. O halde her gün Allah’ım Celali vechinle azim sultanlığınla Sana hamd olsun de, tam hamd et.
 18. Nimetlere karşı şükür etmek kolaydır, belalar ilk isabet ettiğinde Elhamdülüllahi ala külli hal deki, gerçekten şükreden kullardan olasın. İflas eden kul öfkesine mağlup olandır.
 19. Günahlara, ibadetlere karşı sabır sıradan müslüman işidir, gerçek mümin olmak istiyorsan zamanın çıldırtıcılığına, en yakın dava arkadaşlarının samimiyetsizliğine, vefasızlığına kadir kıymet bilmezliğine karşı sabredip canını, malını verip, derviş gibi elsiz, dilsiz ve gönül koymayanlardan olmalısın. Dünyada ve uzayda tek bir inanmayan kalmayana kadar Hak dostu olmalısın, nefsinde temsil kabiliyeti edinerek çevrene nur saçmalısın.
 20. Sırrı ihlasa iştirak, sırrı uhuvvetle tesanüd ve sırrı ittihatla teşrikü mesai etmek senin ana mesleğindir. Bu üç lamba hayatını ışıklandırmıyorsa ‘Şahsı Maneviye’nin kudsi ordusunda neferim diye boş yere sevinme, emaneti taşıyamadığından dolayı kazananlar kuşağında kaybetmekten kork, hatta korkman yetmez, titre kendine gel.
 21. Enen sana Allah’ı bilmen  Marifetullah’a erişmen için verilmiş bir araçtır, yanlış kullanıp kibirlenme, fahirlenme, gururlanma, padişahta olsan senden büyük Allah var. İkilik yoktur, teklik vardır, enen teki bulamıyorsa vay haline, zerre miktar kibirle cennete gidilmez; gurur, kin, haset, kıskançlık dolu kalpte ihlas ne arar, aldatma kendini.
 22. Taklidi imanı tahkikiye çevirmen yetmez, kalbin ve ruhun derecelerinde mesafe katedip veli olunmadan bu davada yürünmez. İlmelyakin iman işi avam işidir, aynelyakin iman havas işidir, hakkalyakin seviyede yol alıp havaslar havasıyla hemdem olmazsan tepetaklak taklidi iman seviyesine düşersin, düştüğün zirve gökdelendir, düştüğün yerde açtığın çukur ise bataklık. Geçmişle övünmeye başladı isen tarih yapmıyorsun demektir.
 23.  Kalp ehli ol, zekasına aşık akıl ve mantık ehli olma. Akıllardan üstün akıl, mantıklardan üstün mantık vardır ve bunu ancak fetanetinle, basiretinle, ferasetinle görebilirsin. Kalp gözün açık olmadan ise burnunun ucunu bile göremezsin.
 24. Burnun pek büyük uzatma her işe. Enaniyetin granitten bir şişe. İhlas, samimiyet, uhuvvet sana üç ilaç. Gıybet, ümitsizlik ve tembellik üç bela her dem kaç.
 25. Vedüd ol, karşılıksız veren el ol, alan el olma. Vedüd olurken şedit olup yaptığın hayır ve hasenatı başa kakma, ücret isteme, kimsenin minnet ve şükranını kabul etme, vefa bekleme, onları gerçek Vedüd olana yönlendir ki, kalpleri ibreyi şaşırmasın.
 26. Ruhunu başkasının aynasında araman boş, O Allah’tır tek kılavuz. Doğrudan Allah’a bağlı ol, kula kul olma, sahte aynalara bakıpta aşık olma, tek aşkın olan Allah’ı kalbine koyarsan ballar balını buldun demektir, başka ballar acı gelir, zehir tadı verir.
 27. Can kuşun olan Allah’ı bulmak zordur, bedel ister. Belki anneni, babanı, eşini, evlatlarını diyet olarak ister. Bazen makamın mansıbın, şöhretin, izzetin, şerefin, onurun bazende sana verilen diğer dünya nimetleri aşkına bedel olarak istenir. Allah seninle ticaret yapar, cömert ol, cimri olma, cennet ucuz değil cehennem ise lüzumsuz değil.
 28. Haset, kin, nefret, kıskançlık sana pusu kurmuşlar her köşe başında seni bekler. İyi niyetliliğin saflık aptallık mesleğine dönüşebilir ve aşkına pusu kurabilir. Aldırma, imtihandasın, aptal dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Delilik ile velilik arasında ince bir çizgi vardır, sen sen ol kimseyi kınama, kalpleri yarıp bakamazsın ki.
 29.  Allah’ı çıkarsız, hesapsız, pazarlıksız sev, dünyanın yaldızlı rüşvetlerine kanıpta aşkını satma. Unutma bir Allah’a aşık olma zamanı vardır, birde yazılı ölüm zamanı; gerisi zaman israfıdır, insan ziyandadır, aldanmıştır. Zamana hapis bir kölesin o kadar.
 30. Ya Allah aşkının merkezindesin veya hasretle dışında divanesin. Allah aşkınla kendini yenilemek istiyorsan La İlahe İllalah ve Muhammedün Rasulullah sözünü diline değil kalbine günde bin defa söylet ki, doğmak için ölmeden ölesin, yoksa gönül viranedir.
 31. Kaderin Levhi Mahfuzda yazılı, kaderin her yol ayrımında safi Allah aşkının vicdanındaki sesini dinle. Zira Allah en dakik saat ustasıdır, acele etme, haberi olmadan yaprak kımıldamaz: Evvel ve Ahir, Batın ve Zahirdir O.
 32. Ararsan Allah buldurur ruh ikizin olan Rahman’ı ve seni hiçlikten varlığa yükseltir, zerre iken Enenin sahibiyle muhatap olursun ve namazında miraç edersin. Aramayan bulmaz İlahi aşkını. Unutma, arama dışarıda şeytanı, damarlarında dolaşır, engeller tek aşkını.
 33. Yok ben sen biz, onlar şunlar bunlar; var hiçlikten varlığı Yaradan. Hepimiz birbirine bağlı tek inciyiz, Bir’dir Bir’i sever, Bir Yaradan.
 34. Allah ve Rasullah Hz. Muhammed (SAV) sana candan, canandan öte candır. Samimi olarak anam babam Sana feda olsun ya Muhammed (SAV) demeden gerçekten iman etmiş mümin olamazsın ve iman kalbine yerleşmez, sadece müslüman kalırsın.
 35. Sönmeyen ziya, eskimeyen yeni ancak Allah ve Hatemül Enbiyasıdır, dillerde, gönüllerde ışık, dertlere deva derman, rehberdir. Sevdan, hayalin, ufkunda tütendir. Kalbinin tahtında soluduğun hava, nefesdir, başka önder arama.
 36. Ölsün nefsin ve cismin, ama kalpte aşk ölmesin. Dirilsin vicdan ve ruhun, ama canın canı ruhun ölmesin. İnlesin garip neyinin sesi vicdanın ama, yurdunu tanımasın. Girsin kabre bedenin, ruhun ölümü ölüm bilmesin, yani kısaca ancak şehitlik seni kurtarır.
 37. Aklın aklı ve mantığın mantıkı fetanetin bile olsa şeytan sana seni aşırı sevdirebilir, deha insanların nefislerini firavunlaştıran aşırı özgüvendir. İlahi aşkını ararken dolaştığın ledünni ilmin derelerinde şeytanda dolaşabilir, gaybet gurbet sırrını sormazsan akıl ve mantık yanılır, kendini şeyh sanırsın. Doğrudan sadece Hakk vardır, düz mantık ve akıl kifayetsizidir. Kuru aklın ve mantığın kutlu vahiy olmadan yolunu şaşırır.
 38. Felsefe ve sosyoloji dahil bilumum ilimler Allah’ındır ama Allah’ı anlamaya yetmez. Kalbini akla gözcü etmeden ilim okunan eşeğe kitap yüklemeye benzer, okuduklarını bizzat amele dökmeden kitaplarda okuduklarını insanlarda görmeyi bekleme, hayal kırıklığına uğrama, kalıbının adamı ol, kibrin riyasını, tevauzusunu yapma, kalbindeki gibi görün takiyye yapma. Karar ver, eşek misin yoksa insan mı, eşekler cennete gitmez.
 39. Güllerin efendisi olmadan Allah’ı idrakten aciz kulsun, O bile hakkıyla bilemedi ise sen kimsin ki bileceksin, hiç bir şey bilmeyen, anlamayan bir hiçsin. Emanetinde kabzetme gününe kadar  emin olmak için yalvar, Rabbinden vakit geç olmadan ölmeden öldürmesini dile, kabre ölmeden gir hesabını ver ki, ölüme severek koşabilesin.
 40. Son kuralı Hızır’dan (AS) bilde her dem oku: Hızır gibi hızlı koş ve acil yardım et. Sorma ben kimim, insana selam et. Bekleme Hz. Hızır’ı, hikmetli kelam et. Aç sineni, üveykler gibi kanatlan boca et. Durma, arkana bakma, sorgusuz sual et. Doğru düz söyle sözünü, o kalbini uca et. Aldırma kem gözlere, Hızır gibi sırlı dua et.Yardım isteyeni boş çevirme, himmeti ali et. İnsanı insandan ayırma, gözünü kapkara et. Muhtaç her kula karşılıksız hemen yardım et. Sorarlarsa sus, Hızır gibi hızlı ol, özlü beyan et. Emniyeti telkin et, emin sıfatla sıkca tebliğ et. Ehil bulunca emaneti taşıma, derhal teslim et. Kalb gözünü aç, hiç ücret isteme, ak beraat et. Hakkı sev, koru, yay, doldur kabını, hızlı Hızır et. İhlası etemmeye ulaşmayan herkesi şeytan kandırdı, sende ayrıcaklı, azade değilsin.

Hayat prensibim olan 40 Kuralı 29 senede Risalesinden çıkardığım Bediüzzaman Said Nursi, acaba bizi NUR talabesi olarak kabul eder miydi?

          Rüyeti Şîr Fârûk

          18 Nisan 2012

          Toronto, Kanada

 


 

Clip to Evernote
1 Yorum

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÇEVİRİ: Arif Onur Hangişi