Kanadalı Müslümanlar & Mühtediler & Türkler

1980’lere kadar Kanada’da ciddi bir nüfus oluşturmayan Müslümanlar ve Türkler, 2000’li yıllarla birlikte çoğaldı. Ekonomik krizler ve savaşlar müslümanları Kanada’ya sevketti. İlk Kanadalı Müslümanlar kimlerdi ve Türklerin Kanada macerası nasıl başladı? Her yıl neden 3000 kişi Kanada’da müslümanlığı seçiyor? Kanadalı mühtedilerin İslam’ı nasıl algıladıkları, niçin ve nasıl müslümanlığı seçtikleri önemlidir. İslam’daki hangi güzelliklerin onlar için neden ve niçin çok güçlü bir uyarı mahiyeti taşıdığını açıklığa kavuşturuyoruz. Başka dinden olanlarla irtibatlarında potlar kıran, hatalar yapan, İslam’ı hakkıyla temsil eden veya edemeyen müslümanlar içinde bir rehber ve el kitabı mahiyeti taşıyor. Onlar, ‘çevrilme’ tabirinin kullanılmasını kırıcı buluyor, istemiyorlar, asıla dönüş, yenilenme denmesini tercih ediyorlar. Elinizdeki kitapla, ilk defa Kanadalı Müslümanlar ve Türklerin tarihi ele alınmış oluyor. Ayrıca Kanada mühtedi hikayelerinden bir demet sunuyoruz.