Mesih’in Hızır’ı Barnaba – Hıristiyanlığın Gizlenen Tarihi

Kasım 2006′da Karakutu yayınları tarafından basılan bu eser, kitapçılarda tükendi. Müslümanlar tarafından tarihte Hıristiyanlık üzerine yazılanlar genellikle “reddiye” edebiyatıydı. Halbuki teslis havzasında tevhidin izi sürülürse karşımıza kurtuluşa ermiş Hak dostları çıkıyor. Barnaba, Hıristiyan dünyasından asırlarca gizlenen bir Tevhid eriydi. Barnaba’nın çizgisi, İslamiyetle benzerdir. Hıristiyan dünyası, onu yıllarca yok saydı. İncillerde ismi geçmesine rağmen benimsemedi. Havarilerden bile saymadı. Oysa Barnaba ve takipçileri, gerçek sevgilinin tevhid inancında olduğunu yüzyıllarca yaymaya çalıştılar. Hıristiyanlık tarihi içinde, uzak yıldızlar gibi bir parlayıp bir sönen, ancak varlığını muhafaza eden bir “muvahhit çizgi” hep var olagelmişti. Mesih’in Hızır’ı Barnaba adlı kitabım, son Papa’nın Türkiye ziyareti öncesi basıldı ve geniş yankı uyandırdı. Elinizdeki bu baskı genişletildi ve yenilendi. Kayıp İncili bulup okuyan, dokunan ölüyor veya başı beladan kurtulmuyor.

TIKLA HEMEN İNDİR BEDAVA OKU!

mesihinhızırıbarnaba

Mesih’in Hızır’ı Barnaba, Hristiyanlık tarihine ‘sapkın’ hareketler olarak geçen oluşumların her zaman önde gelen lideri olarak görüldü. ‘Tek Allah’ inancına karşı gelen Hristiyanlar’ın yasaklı ilan ettiği Barnaba’ya ait İncil’deki tevhid inancı , Müslüman ve gerçek İseviler arasında temel inanış noktasında hiçbir farkın olmadığı tezini hep güçlendirdi. İslam düşünürü Bediüzzaman Said-i Nursi’nin; ’21.yüzyıl, Hristiyan ve Müslüman medeniyetler ittifakına sahne olacak; öngörüsü ortak paydanın Barnaba olacağının mı işaretiydi? Ayrıca Said-i Nursi’nin, Mesih ile Mehd’yi ele aldığı ve gerçek İsevilere ait yaptığı tespitler, önümüzdeki dönemde yaşanacak hangi olaylara ışık tutuyordu? Barnaba ile 2000 yıllık Hıristiyanlık tarihi, Evanjelistler ve Yahudiler’in işbirliğiyle gerçek bir Kıyamet Savaşı’na doğru çıkılan yolculuğun mu habercisiydi?..

Barnabas İncili
-Tam Metni- TIKLA HEMEN İNDİR

Barnabas İnciliTurkce

Mesih Denilen, Allah’ın Dünyaya Gönderdiği Yeni Peygamber İsa’nın Gerçek Kitabı: Havarisi Barnabas’ın Anlatımına Göre

Mesih denilen Nasıralı İsa’nın havarisi Barnabas, yeryüzünde oturan herkese barış, huzur ve teselli diler.
Pek sevgili, yüce ve ulu Allah, büyük öğretme ve mucizeler merhametinden şu son günlerde peygamberi İsa Mesih aracılığıyla bizi ziyaret etmiştir; şeytan tarafından aldatılan pek çokları, dindarlık maskesi altında en dinsiz akideyi va’z ederek, Isa’ya Allah’ın oğlu demekte, Allah’ın sonsuza değin emrettiği sünnet olmayı red etmekte ve her türlü kirli etin yenmesine izin vermekte olduğundan, —bunlar arasında bulunan, kendinden üzüntü duymadan söz edemediğim Pavlus da aldatılmıştır— kurtulasınız, şeytan tarafından aldatılmayasınız ve Allah’ın hükmü önünde hüsrana uğramayasınız diye İsa ile yaptığım konuşma ve görüşmelerde gördüğüm ve duyduğum gerçeği yazıyorum. Bu nedenle, sana yazdığımın aksine yeni akideyi va’z edecek herkese dikkat et ki, ebedi kurtuluşa eresin.
Yüce Allah seninle olsun, seni şeytan’dan ve her şerden korusun. Amin.

Tevhid Havarisi Barnaba

Faruk Arslan’ın diğer Barnaba eserinde, Pakistanlı general Abdurrahim’in tüm dünyaya yaydığı Barnaba İncil’inin çarpıcı bölümlerin Türkçesi diğer İncillerle karşılaştırmalı olarak ilk defa masaya yatırılıyor. Günümüzdeki Hıristiyanlığın banisi Pavlus ve kilise sistemini kuran ilk papa Simon Petrus’un Hıristiyanlığını kıyaslıyoruz. Son bulunan üç ayrı orjinal nüsha Barnaba İncil’lerinin etrafında son yıllarda büyük bir fırtına koparıldı. “Barnabas İncili” nüshalarının içeriği ve bunların tam olarak ortaya çıkarılamaması için yurt içi ve yurt dışı fesat şebekesi elinden geleni ardına koymadı. Gizem gizemini koruyor. Ne yazık ki henüz bu nüshaların tam metni henüz gün yüzüne çıkarılamadı. Barnaba İncilinin sırrı er geç çözülecek ve Hristiyan dünyasında büyük bir çatlak, kırılma veya yırtılma oluşturacak ve hakiki İsevileri İslam dünyasına yakınlaştıracaktır. Umut ediyoruz ki, Hıristiyanlık ve Müslümanlık, ortak noktada tevhid esasında buluşacaksa Barnaba İncil’inin bu sürece katkısı olacaktır.

TIKLA HEMEN İNDİR VE DERHAL OKU!

tevhidhavarisibarnaba