İhsan

 

Levh-i Mahfûz’da kader-i İlâhî Kitab-ı Mübin

Âlem-i Gayb’ta Nakkaş-ı Ezelî İmâm-ı Mübin

Başlangıçtan ahire Ehad Melikül Hakkıl Mübîn

Bahşet hidayet ilmini kıl bize ol Feth-i Mübîn

 

İhsan kalpde yağmur yüklü dolu bulut, Rahîm

Yardım et başkasına, yeşersin Gafuru Rahîm

Rikkat-i kalbin şefkate der Rahman ve Rahîm

Rabıtayı mevtde kâvî kul, bulur Ebedî Rahîm

 

Samimi kalbe yağan ilmi sağanaka âcizim

 İzahtan vâbeste hediyeni tarife lâl, âcizim

Kalbimi açan sihirli anahtara bigâne âcizim

Ruhuma  işlenmiş öze dönüşe açım, âcizim

 

Kalp gözüm açılır, görülmeze seyirciyim

Perdeler yarılır, bilinmeze talip geceyim

Rasulün gönlüme karışır, hiçe heceyim

Basiretine firasetine muhtaç bir eceyim

 

Görünmez sayfalar okunur, destî kudretinle

Binlerce anlam çıkar birden, sevkî avdetinle

Gerçekler safî dökülür bir bir, iznî savletinle

Dehalar dahi şaşar velûd döngüde, izzetinle

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Toronto, Kanada

03 Haziran 2012