Aşk’ın Kanunu

 

Aşk kitabının her sayfasında vahdet birlik yazar

Aşksız ilim kör nâkıs kil u kal kuru sözler yazar

Aşk canımın hâsılı Celâl’iyle kanun Cemâl yazar

Aşka canını fedâ kılmayan ilmi suya boşa yazar

 

Aşk’ın kanunu, düşen çâresizi kaldırmaktır insanlık

Aşksız yaşayan kalp ölü, zombide ne gezer insanlık

Aşkla insan fâni, bir canı incitmezde dirilir insanlık

Aşk Hakk’a müteveccih, karıncayı incitmez insanlık

 

Aşk neyini dinleyen serhoşa dünyalık pek acûze gelir

Aşksızlık aklı kibirli kılar, gönle tabi kula garibe gelir

Aşk’ın ıstıraplı lezzeti fakirin kalbinde sahavete gelir

Aşkta mamur olanın mülkü virâne olsa ne ki, vız gelir

 

Aşk gönlü perişân eder, cismi yok olur divâne eyler

Aşksız belâ denizini bilmez balıkı alıkça beter eyler

Aşk gönlü hem abâd eder hem yıkar azı define eyler

Aşk’ın muhabbeti doğan kalbe imân küfrü dar eyler

 

Aşk dokuz felek arş u ferç aşkında hep devrân eder

Aşksız bile zevki Muhammedi’de aşkla salâvat eder

Aşkına lütfünde kahrında hoş visale ihlâsı gaye eder

Aşkın kanunu, dervişin kalbinde zikriyle tecelli eder

 

Rüyeti Şîr Fârûk

 

Kitchener, Kanada

17 Ocak 2013