Aşk-ı Münteha

 

Sûfîye lazım sohbet-i cânân

Mecnun arar aşk-ı münteha

Kimi Leylî ister, kimi cânân

Beyt-i mâmur aşk-ı münteha

 

Seven zikreder hemişe güzeli

Her zerre ismine cilveli neşeli

Yazar Hak sözüne şiiri gazeli

Sazı alır eline arı kelâmı dizeli

 

Her gördüğünü saf insan sanır

Eli görmeyen kalemi yazar sanır

Aşkı sevdâyı bilir adam mı sanır

Her boncuğu inci mercan mı sanır

 

Zengin mi zengin kalbi, yok parası

Gönlü derya mı derya, yârdır yarası

Aşkı tesbihe dizer cihânla yok arası

Varı yoğu ahadul Ahad, aktır karası

 

Vecd ile aşkla hep serhoş gezeli

Dervişin düzeldi aksi huyu suyu

Dere tepe dağ ova dümdüz gezeli

Sâfi yağmur akışı âb-ı hayat suyu

 

Ne uzaktır nede yakın, yakar ateşi

Dost bana yakındadır aşk-ı münteha

Uzakta kalmazsam, kül eder ateşi

Şahdamarından yakın aşk-ı münteha

 

Rüyeti Şîr Fârûk

15 Mart 2013

Kitchener, Kanada