Aşk-u Canım

 

Hicran oldu nurun, figan eder canım

Ayrılık hüznü yakar, feryattır canım

Deli aşkın kaynar, ateşi yakar canım

Kalbin içi nar dışı zâr, inler âh canım

 

Zahirde pür neşeyim, kan ağlar canım

Gözyaşım içimde kanar, akmaz canım

Güler ağlar susarım, dinmez göz canım

Akibetim meçhul, aşkın kime yâr canım

 

Leyla vü Mecnun kim, feda can u canım

Her gün ve gecelerde oduna yanar canım

Uyumazım, açım, susuz dilim suya canım

Ayrılığına dayanmak fakire gümân canım

 

Mahremdir sırrım, yok vakıf içime canım

Ne dost ne düşman bilmedi derdimi canım

Yaşla başla değil yaşamakla, o aşk-u canım

Adanmış ruhum cânâna, senin olmaz canım

 

Su ver can suyuma, dikensiz gül yok canım

Huzur’u sende buldum, hatırda Can canım

Birimiz şarkta birimiz garbta gurbet canım

Maziden müstakbele aşkımız Sübhân canım

 

Dünyada ayrı, ukbâda beraberdir aşk canım

Hayır olsun, gece gündüzümüz kurban canım

Vuslata dek avunurum sözünle, sultan canım

Ölümsüz aşkla kaybolda yana yana kal canım

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Toronto, Kanada

19 Haziran 2012