Aşk u Kalp Kâbe’dir

 

Bizim dergâhımız kalpleri onarma meclisidir, yıkma yeri değil, her onarılan kalp bir Kâbe’dir

Harranlığım ateş gülüdür, kalpde başlar, kalpde biter, samimi gönülde hâlis niyetim Kâbe’dir

İnzivaya, tamamen terki terk ederek yalnızlığa çekilen yapayalnız takvâlı kulda, imân Kâbe’dir

Müslüman olmak susmak ve onaylamaktır, insanlık mertebesine ulaşan müminde kalp Kâbe’dir

 

Aşkı ve edebi kuru ekmek yiyen kadının oğlu efendiler efendisinden öğrendim

Hakk’a köle kul oldum, köleliği kimseye  kaptırmayan efendiden aşk öğrendim

Kalbim Rabbimin evi, sevgi dolu kalbin kölesiyim, kırık kalpleri tamirle öğrendim

Sevginin, aşkın, bir kalbi kazanmanın ahmakçasına kölesiyim, aşkı geç öğrendim

 

Kitaptan âleme, esmâya, mahlukata, masnuâta tecelliler arayan bir devri garibim

Edepliye, edepsize her zaman okuma gözüyle bakan, sefere çıkan aşka yolcuyum

Fânileri kendime köle etmez Hakta köle olurum, kalpleri eşit kalp hizamda eceyim

Konuştuklarımızla geleceğimizi inşa ederim, ihlaslı istemenin esrârında pîri duâyım

 

Mütehârrik kartal gibi özgür bir ruhum, meyyiti mütehârrik gibi yaşamam çok acıtır

Varsa bir meziyetin bırak hafa toprağında gizli kalsın, ifşâ etmen inayeti, ilhamı keser

Tohum toprakta gizli kaldığı sürece inkişâfa meyil gösterir, gizlenmezsen nimet kesilir

Kabiliyetler de toprak üstünde olan tohum  gibi neşvü nema bulamaz, rüzgârlar savurur

 

Aşk kalbinizde oldukça  ulviyet kazanır ve çoğalır, ifşâ ettikçe elmaslar kara kömür olur

Sufli bilinme arzusu altına ucuz pazarlarda müşteri aramak gibidir, çöplükte sarraf az olur

Kerâmet, rüyâ boyutunu anlayan pek olmaz, gizli ve özel tutuldukça hediyeler ziyade olur

Harâbe kalpde hazineler gizlidir, dergâhına sadece garipler düşer, faydalı olurda insan olur

 

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Kitchener, Kanada

06 Temmuz 2012