Aşkı Bilmeyen Gâfil

 

Aşkı bilmeyen serkeş gâfil Hak yoluna girmez

Câhile bin söylesen, işitip irfân yoluna girmez

Şeytan yoluna girenin çoğu Rahmân’ı bilmez

Gerçek müslüman olan er, isyanı çâre bilmez

 

Aşk kaçkını aldanır, mühürlü kalp yola gelmez

Bu nice ümmeti İslâm’dır, sünnet yola gelmez

Ne Kur’an bilir okur, ne dinler, sohbeti bilmez

Getirmez Salavât, Hak dostu Habibi de bilmez

 

Mumla yoldaş ararım, nasipsiz kul yolu sormaz

Gönlüm  mârifet söyler, derdimi kimse sormaz

Sabrım az, dilim iğneli ağdalıdır, kibirli bilmez

Dosdoğru düz söylerim dikine, ölü kalp bilmez

 

Gören deli sanır, has sohbetini dinleyen gitmez

Veli sanan selâm verir, hâl ve makamlar gitmez

Kerâmet göstersen ne ki, evliyalığı kimse bilmez

Rüyeti Şîr Fârûk hiçtir, Rabbi bilir, halk bilmez

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Kitchener, Kanada

11 Ağustos 2012