Aşktır Muhammed Mustafâ (SAV)

Aşktır Muhammed Mustafâ

Sadr-ı âli kadri izzet Mustafâ

Aşk içen kalpte arş-ı Rahmân

Sığdı aşk içiren gönle Rahmân

 

Enel Hak diyene idam hak

Aşksız kalbe ne müstahak

İncinir incitir, dili eşek dili

Aşk içen içirir, dili Hak dili

 

Gıybetçi aşkı baldıran sanır

Aşkı kudurtan saki su sanır

Yıkık gönlün aşktır çâresi

Kanar içten içe aşk yâresi

 

Beyt-i Hüdadır aşk ruhu

Cennete uçar Baki ruhu

Dokuz felek aşka dilbeste

Salâvat eden Yâr’a beste

 

Vicdanlıda aşk külü dirilir

Ab-ı ruhu, ölür ölür dirilir

Aşk içince zehrin bal içer

İçse içirir, yoksa od biçer

 

Şeriat ırmağı pâk nuru

Akı ağ apak eder nuru

Tashih eyle, sök yanlışı

Dil, bel, elde çöz yanlışı

 

Gedâsın olamadın sultân

Cihanı bırak kalbe sultân

Adını derviş takma sakın

Kibirle riyâdan hep sakın

 

Kendini gayr-ı gınâ bilme

Dilde olanı kalpte bilme

Bekâ ender bekâ dili bil

Dili gülizâr ol tevhidi bil

 

Belâ deryasına daldık nice

Bulunca aşkı nağmesi nice

Gül ruhundan bülbüle aşk

Açsan ağzını dilde var aşk

 

Dil hânesi yıkar iç duvarı

Gâh âlem içre sır duvarı

Aşk ile mazharı Allah’sın

İzzethânede gül-goncasın

 

Rüyeti Şîr Fârûk

23 Mart 2013

Kitchener, Kanada