Davaya Vefâ

Ayrı vücutta tek ruhuz, işimiz birlik, vefâ
Kim görse âşık olur, davaya sadakat vefâ
Mutluluk varsa öğüt cila olur, derde devâ
Mutsuza öğüt cilayı paslandırır, nefsi hevâ


Muhtaç olmadığını satın alan muhtaç düşer
Cefâya dayanmayan mutlu yola didâr düşer
Vakti gelip çatmayınca her iş davadan cüdâ
Uğur getirenden ayrılma ki, yardımcı Hüdâ

Habibi sık ziyaret edersen aklın azığı tefekkür
Küfürden imâna koş, bin yıldan evlâ tefekkür
Ömrün sona yaklaştı hâlâ uyursun, ruhun ölü
Geçici güzelliklere bağlanmaz âşık, dünya ölü

Hakkın nuruyla bakanlar dosta hasretle koşar
Batan, yitenler neyse sevmez, ölümsüze koşar
Herkes su içeceği yeri bilir, dinde zorlama yok
Taklit ehli Müslüman imiş, aşkta zorlama yok

Güneş’e kör, dili çamur atar, ruh kumaşı çürük
Nuru görmez aldanır, davası, vefâsı sahte çürük
Şeyhinden nifâk bekleyen, kazanırken kaybolur
Korku ecele faydasız, pusu kuran dost kaybolur

Gönül pasını silmeyen, kalbi dili bir olmayan
Aklı, fikri, canı, ruhu, içi ve dışı bir olmayan
Kendi kendini bilmeyen Hakk’a âşık var mıdır?
Yüreğine Hak aşkını koymayan âşık var mıdır?

Adanmış ruh olan kişi, hubb-u câh ne bilmeyen
Müştâk kulun ihlâs işi, gözyaşı dinmek bilmeyen
İlim, irfan Rabbin aşk kitabıdır, sevgi deryasıdır
Menzili soran eren kişi, hiçlikte varlık deryasıdır

Alperenlerin huzurunda toprak olup gül bitirmesen
Hak gönlünün zikri vird ü ezkârı olup aşk bitirmesen
Kibir girer eve, Firavun ile Hâmân, şeytân olasın gelir
Aşk kılıcını kuşanıp, cümle âleme kılıç, kir çalasın gelir

Derviş sırrı gizlidir, arştan ferçe uçar, dil mârifet aynası
Kur’an’a kâinata düz bakmayan hakikâtın kafiri, aynası
Azgın nefis Deccâl ile Süfyân olur, nefsi firavunun aynası
Davaya vefâ varsa gülen yüz, Rüyeti Şîr Fârûk’un aynası

RÜYETI ŞÎR FÂRÛK TARAFINDAN YAZILDI. 

Herkul.org | SIZDEN GELENLER