Derdime Çâre

Her nere varsam aşk ateşi yakar canımı

Çokluk içinde yalnızım, ah ne oldu bana

Kalbim yana yana kanar, ruh sıkar canımı

Zulmet içinde nâçârım, ah ne oldu bana

 

Aşkınla yanar ciğerim olmuşum pâre pâre

Garip doğdum cihâne, ne deliyim ne sâre

Dilimin kemiği yok, çağırırım cemâli yâre

Ne yerde ne gökte, yok mu derdime çâre

 

Sûreti insanın sîreti hayvan, siması nursuz

Derin umman dervişin duru kalbi kusursuz

Herkesin derdine dermânı derdinde gizlidir

Dermân yerine ihlâstır ilacın amelde gizlidir

 

O mâhiler ki deryâdır kendi kimdir bilmez

Sanma Dost’tan cüdâdır dert nedir bilmez

Hakîkat can kuşudur, Şerîatdır kanı bekası

İlhâd ehli ne bilsin rehberi Musa’nın asâsı

 

Dünyâya bağlanan istemez sanki hiç necâh

Marîfetini bulanın çâresi gece gündüz sâlâh

Felâh arayan olmaz nefs ü şeytândan emin

Rüyeti Şîr Fârûk’un zikri, dili tevhitten emin

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Kitchener, Kanada

17 Ağustus 2012

Gece Yarısı 3. 30