Dertli


İncitendir incinen, kemâli noksan
İncinme incitenden, hakkı kıl Hak
İnciten kinci kalbin hak ile yeksan
İncinmez incitmez âşık’ın dili hak

Elle dil ile bin defa incitseler bile
Bir cân bir ruh incitmez hiç âşık
Azıcık yürek gerek sövseler bile
Bin defa can verse yıkmaz âşık

Nefsin tezkiyesi nedir bilir sanki 
Tepe, nefis ve kalbe derin dalış
Kalbin tasfiyesi onda aşk sanki
Gayeye uygun ruha, suya akış

Ruh abidesi kayıp, aybı milletin
Olmaz tabii ki kul hakkına riayet
Var mı sahi aksa’l gâyât milletin
Olsaydı, hayâta hayâttı her âyet

Envâi gurbetin tek çaresi kurbet
Cân hulkuna gelirde ruh çıkmaz
Var bir hikmet, dilin şeker şerbet
Samimi ol, hayırdan şer çıkmaz

Mûrid kul, zevki duası bir murâd
Murâdı bilirse aşka yolcu mûrid
Ne ukbâ ne dünya emeli murâd
Hakka asi yolcu şeytana mûrid

En büyük derdi dertsizlik derdi
Bir aşk ister ama belâyı istemez
Izdırap çile tohumu ekme derdi
Dertsizlik derdini dert eylemez

İmhal eder ama ki ihmal etmez
Bir de yakalarsa aman iflah ne
Gayretullaha dokunanı af etmez
Öyle bir silke aşk eder, ıslah ne

Zalim zulmüyle âbad olmadı hiç
Mazlum âhıyla kimsesiz kalmadı
Kimsesizlerin sahibi unutmaz hiç
Cihânda kimse kimsesiz kalmadı

Yâr’i vefadar bulamasan ağlama
Ciğerin yansada yüreğini dağlama
Kul hakkına ağla ciğersûza ağlama
Fedâkarlık yâ Hû, incineni dağlama

 

 

Rüyeti Şîr Fârûk

14 Nisan 2013

Kitchener, Kanada