Derviş olamazsın!

 

İhtişamlı hayat ayıp sana ey derviş

Yolun tevâzu, mahviyet ve hacâlet

Nefsine esîr bedbaht olmaz derviş

Cândan geçen olur Allah’a emânet

 

Gönlünde yüktür servetin ey derviş

Hakkı bulan aşkı rehber eder başına

Özüne hakim olmayan olmaz derviş

Dost yolunda yokluk gerek ayağına

 

Üç erbâin çıkarda gir yola ey derviş

Gönlü zengine gerekmez bağ bostân

Keşiş uzlette kalsa bile olmaz derviş

Al ver ile, sen ben ile hârâp gülistân

 

Sana cihân geniş gönlünce ey derviş

Hâlî, zevkî, şuhûdî derinliklik nerede

Kalben mâsivâdan kes alâkayı derviş

Sade, mütevazi, kanaatkâr kul nerede

 

Zikr-i Hakta sınır serhad yok ey derviş

“Yâ Hû”, “yâ Hayy”a ekle bolca Vedûd

Sırr-ı Hakkı sor, kerâmet arama derviş

Karşılıksız aşkı veren beste zikri Vedûd

Hastalık yok hasta var âlemde ey derviş

Hani zühd, takvâ, hani sabır, hani şükür

Hakk’a kulluğa adamış sevgi kulu derviş 

Altın  gümüşe sevdâlı kula denir nâşükür

 

Ruhun mâverâîleşmesi yakın mı ey derviş

Mal lâkırdısıyla seyr u sülûk denizi aşılmaz 

Rızâ kahramanı olmayan olmaz hâ derviş

Rüyeti hakikî derviş olamazsa yol aşılmaz

 

Rüyeti Şîr

 

Kitchener, Canada

21 Mayıs 2013