Dil ve Kalp

 

Yazık, dilin başka söyler kalp başka

Oysa, vücut dilin konuşur bambaşka

Lakin, ruhun direnir dile inat, O aşka

Belki, dilin paslı kalbin sözcüsü aşka

 

Gönül sözü bulunur, ne akılda ne yaşta

Doğruluktur özün, her barışta savaşta

Emniyet emanet soluk olur, nefes alışta

Kalp varken bakmazlar söze, öze varışta

 

Dil yarası derin, kalp bozuk, ruha işkence

Hak dururken, batıl dilde dolanır söylence

Ayırır o kalbin hakkı batıldan vakti gelince

Hakkın ruhu sadıktır, yürekten söyleyince

 

Her sözün doğrulur aşka, gönül gözün aç

Hikmet dökülür dilinden, kalp gözünü aç

İhlas, samimiyet, kardeşliktir, sana üç ilaç

Dilin kalbin tek konuşur, ruhun O aşka aç

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Toronto Kanada

3 Nisan 2012