Edep Yolu

 

Gel, gör, gir, tatta anla

İç yüzü ilâhî aşk, dış ak

Gerçek dostu anda anla

Her yüzü Kur’âni ahlâk

 

Huyu yumuşak, barışık

Güneş ışığı nura karışık

Dosta düşmana da alışık

Yağmur rahmet özü ışık

 

Sevmeyi sevilmeyi başarır

Topraktır herkesi eşit taşır

Hakka âşıktır edep yakışır

İncinmez, küsse tez barışır

 

Edeple süslü, sevgidir yolu

Mûrîdi mübtedî müteşebbih

Mutasavvıfa zordur ârif yolu  

Sûfî kul idi aşka müteveccih

 

Gönülü parlatır ulu nakkaş

Kalbi cilâlar sâfi sanatkâ

Kalender zikri ruha nakkaş

Aşk gül bitirir terk eder varı

 

Zaman kılıcı keskin başında

Kan ada adlı nefsidir zindanı

Ak düşünür hayırdır başında 

Yalan nefsi yakar âhu efganı

 

Ruhsuz kulluk değildir yolu

Şiirin, mûsîkin, semâda aşk

Arşiye ferşiyede tektir yolu

Kurbiyete eren Sûfî’de aşk

 

Peygamber âşığı, dostu Allah

Dört halifede edep Sûfî yolu

Kul olunca vardı aşka  billâh

Takvâ, acz, fakr, şevk yolu

 

Rüyeti Şîr Fârûk

2 Mayıs 2013

Brantford, Kanada