Efendim (s.a.v.)

 

Rızandır kalbimin ibresi, aynası arş-ı Rahmân
Yerde beyt-i Hüdâ, kalbi mü’min arş-ı Rahmân
Kökleşen ilime inci mercan, Rehbersin Efendim
Hâtemü’l Enbiyâ Ekberi Fahr-i Kâinat Efendim

Yol Senin, yolcu Senle, derman ancak Sensin
Batan âleme doğan güneş, ışık sadece Sensin
Meczûbuz aşkınla Ahmed-i Muhtâr Efendim
Mahzûn Sensiz ebed-devlet cihângir Efendim

Şah-ı müşfiktir aşk kelamın Fazilet Güneşi Nebi
Ferîd-i Kevn ü Zamândır, Mahbûb-u âlem Nebi
Seyyidi’l-masumin, iffeti insanlığa iftihar Efendim
Hikmetin lisan-ı fasihi, Sâdık u Masdûk Efendim

Sevdam Sensin, hayalimsin, ufkumda tütensin
Kalbimin tahtındasın, soluduğum hava nefessin
Mahsustur pâk sâfiyet, ümmetine Settar Efendim
Zat-ı âlinle mümtâz İslâm, Hakk’ı gören Efendim

Esrarı bilen Mukallibu’l-Kulûb Mevlâ-yı Müteâl
Muradın kul Abdullah ile akar Mevlâ-yı Müteâl
Sultanlar sultânısın ruh-u Seyyidi’l-Enâm Efendim
Habîb-i Ekremdir Habîb-i Edîb, Ekmel Efendim

Dillerde, gönüllerde Sen, tek beste, gül Sensin
Sönmeyen ziyâ, eskimeyen yeni, bülbül Sensin
Müştak ins ü cin ol âlem, ahlâk-ı Kur’ân Efendim
Mest ü mahmur olur iklimine giren cân Efendim

Sûkutumuz tefekkür olsun, hikmetse sözümüz
Bakışımız ibretsiz, nankör, kanaatsız sözümüz
Aşkınla ölmeyi öğret, Nebiler Serveri Efendim
Mübeccel şânın yüce, Resûl-i Kibriyâ Efendim

Ruh-î Muhammedi ile dirilir, cümleden kâinat
Zikr-î Muhammedi ile şenlenir, canlanır tabiat
Meftûndur cemiyet, medeniyeti kuran Efendim
Muhtaçtır beşeriyet, selam barış fatihi Efendim

Aşkınla, ism-i cemâlinle haz duyar sâlih ruhlar
Buğu buğu gönüller, Senle terütâzedir ziruhlar
Cândan, cânândan öte canım, Müberrâ Efendim
Anam babam Sana fedâ olsun, Mustafa Efendim

Esbab, izzet azamete perde Hâlik-ı kevn ü mekân
Mücellâ bir aynadır nazargâh-ı ilâhî kalb-i mekân
Hor ve hakir hatalar heykelimize Rahmân Efendim
Makam-ı Mahmud, Ahmed-i Muhammed Efendim

RÜYETI ŞÎR FÂRÛK TARAFINDAN YAZILDI. . | SIZDEN GELENLER