Füsunlu gün geceler

 

Füsunlu günler gecelerde her şey susar

Zaman büyü sihirle efsunlu gelip gider

Paragraf paragraf akar kalbe sünûhât

Harfsiz isimler latifeler dökülür bir bir

 

Fecrin sihirli esintisidir mûsiki banyosu

Sırılsıklam ıslanırsın ilhâm yağmuruyla

Sehl-i mümteni olur bilinmez kelimeler

Ne hutbeler, şiirler, ne aşklar irâd eder

 

İclâl hayâ ruha marifet kevseri içirir

Cennetden lâl u gühâr rayihâ damıtır

Büyülü atmosfer ince şarkılar mırıldar

Gönül ufku kabarır revh u reyhân olur

 

Ezan, sağırı gerer, oku camı delip geçer

İnsan olan insana Hak işittirir hak sözü

Yüz bin ayet olan dilek dil olur konuşur

 Kırk bin levhâda yüz bin bürhânı okur

 

Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz

Yıldızları dinlesen hutbe-i şîr’i şiiriyiz biz

Bir Kadiri Zül Celâl’a mûti nurefşânız biz

Allah’a emânet bir davada sırlı esrarız biz

Rüyeti Şîr Fârûk

Kitchener, Kanada

31 Aralık 2012