Hazret’ül Cem

 

Dile gelseydi esmâ Cem’i

Cem edenler ALLAH derdi

Tevhidi ef’âli Ahad Cem’i

Teşehhütde ALLAH derdi

 

Halk zâhir Hak batın idi

Zehir bal idi balsa zehir

Hazret’ül Cem Ahad idi

Bal olmayan hepsi zehir

 

Hakk’ın kuvvesiydi halk

Sevdi mi cümlesidir ayan

Canlar cananda olur halk

Derde derman kulsa ayan

 

Rasulü gören Hak gördü

Benliğinde batın mı zahir

Hayrı şerri ol Hakkı gördü

Cemmü Cem batında zâhir

 

Makamı Cem Ahad buldu

Sır zuhurdu batın ise ızhâr

Hazret’ül Cem Ahad buldu

Aşk derdiydi Rahmeti ızhâr

 

Vahdeti kesreti bir doğdu

Batıni Zâtı ismiyle Hayiy

Gönül gözü kalbe doğdu

Mevcudatı tecelliyle Hayiy

 

Seyr u billâh cemdir tevhid

Çokluğu azlıkta oldu zuhur

Azı çoğu beraber adı tevhid

Seyri anillâh Hak oldu zuhur

 

Renkler rengiydi Cemmü Cem

Telvin hâli, temkin ise makamı

Hâller gitti, makamın kaldı Cem

Allah Allah’ı görür sırdır makamı

 

Rüyeti Şîr Fârûk

15 Mart 2013

Kitchener, Kanada