Her Geceyi Kadir Bil, Herkesi de Hızır!

Ey şerefi, ihsânı bol dolu Kadir,  aşk u murâdan gece!

Gecesi  Kadir olan kulun gündüzü hep  bayram olur!

Bize her gün gece Kadir, her insan Hızır ile İlyas olur!

Kadir Gecesi’ne eren âşıka seher doğsun gerekmez!

 

Ah kadrini bilmediğim günler,  kalbe doğsun güneş!

Nur ile dolsun ufkuma, koklasam  Gül-i Muhammedi!

 

Kadir ile dünya  feyiz ve bereketlerine boğuldukça!

Gelişin âlemleri nura gark eder, yüce şerefin  artsın!

 

Kadr ü kıymetini bilenler olur âşık, kadr ile ey Kadir!

Seksen bin geceden hayırlısın, Haşre değin umutsun!

Hak âşığı kul  gem vursa nefse, ne bela var, ne gam!

Vuralım başımızı taşlara, aksın göz yaşımız durmasın!

 

Kadiri kadir bilmeyen âşıklara ağlayıp gözyaşı akıtalım!

Tâ kıyâmete kadar döğünelim, nerede gizlisin ey Kadir!

Kadir kıymet bilmez oldu âdem, kıymet bilene gidelim!

Hayırsız komşudan yaman kardaştan kadirdân evlâdır!

 

Kadr-âşina olana canım kurbân olsun karınca kadrince!

Kadirşinas  olan değer bilir âlî tutar kadr ü kıymetince!

Âsaf’ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan vicdanınca!

Bilmez insan kadrini, itibarını âlemde insan olmayınca!

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Kitchener, Kanada

14 Ağutos 2012