Kalbin Lambası

Bir kandil yanar karanlık geceye

Ruhânî yemeği aydınlatır kalbim

Tefekküre uyansa kalp gözü belki

Sonsuz aşka yelken açar kalbim

 

 

Bir kandil yanar karanlık geceye

Ruhun yemeği aydınlatır kalbim

Tefekkürle uyanır belki kalp gözü  

Sonsuz aşka yelken açar kalbim

 

Fikir helezonu yıldız her geceye

Kapalıdır ince lâtîfelerine kalbim

Anahtar gerekir açsa kutlu heceye

Doğruluk ağacının kökü kalbim

 

Güzeli çirkini ayıran gün geceye

Şeytanı kaçırır, nur dolar kalbim

Güzel gören kulda melekî secîye

Kötülüğü iyiye döndürür kalbim

 

Her yanda mektup dolu geceye

Bilinmeyenler bilinir âh kalbim

Mevcudâtı çağırıyor zikrî âliye

Karşılıksız aşkı sayıklar kalbim

 

Evrensel insanlık doğar geceye

Hak seçimi bilen vicdan kalbim

İki alem arası köprü tek eceye

Son durağa kuştur deli kalbim

 

Namaz niyaz kalbe lamba geceye

Ey kalbleri evirip çeviren Allahım!

Kalbimi dîninle sabitleyip perçinle!

Yıkılmaz kalen olsun âdeta kalbim

 

Rüyeti Şir

Kitchener, Kanada

20 Mayıs 2013

 

yemeği aydınlatır kalbim

Tefekkürle uyanır belki kalp gözü  

Sonsuz aşka yelken açar kalbim

 

Fikir helezonu yıldız her geceye

Kapalıdır ince lâtîfelerine kalbim

Anahtar gerekir açsa kutlu heceye

Doğruluk ağacının kökü kalbim

 

Güzeli çirkini ayıran gün geceye

Şeytanı kaçırır, nur dolar kalbim

Güzel gören kulda melekî secîye

Kötülüğü iyiye döndürür kalbim

 

Her yanda mektup dolu geceye

Bilinmeyenler bilinir âh kalbim

Mevcudâtı çağırıyor zikrî âliye

Karşılıksız aşkı sayıklar kalbim

 

Evrensel insanlık doğar geceye

Hak seçimi bilen vicdan kalbim

İki alem arası köprü tek eceye

Son durağa kuştur deli kalbim

 

Namaz niyaz kalbe lamba geceye

Ey kalbleri evirip çeviren Allahım!

Kalbimi dîninle sabitleyip perçinle!

Yıkılmaz kalen olsun âdeta kalbim

 

Rüyeti Şir

Kitchener, Kanada

20 Mayıs 2013