Kimi Ne Eder, Kimi Ne!

Havada Allah yazan kuşlar. Foto: Ali Ünal


Kimi acı sirkeyi tatlı bal eder

Kimi tatlı balı diliyle eder acı

Bülbüle kara çalar, nura söver

Bataklık gülünü bin pişman eder

 

Kimi İsâ nefesidir, ölüyü diriltir

Kimi Deccâl’e uyar, sağı öldürür

Süfyân balçıkla sıvar nurlu güneşi

Yâddır müsrif, yahşiyi yaman eder

 

Kimi çöplükte bile cenneti yeşertir

Kimi varlı saraylı cehenneme yolcu

Düşer kazdıkları kuyuya onca zâlim

Zaman bu, Deccâli, Süfyânı rezil eder

 

Kimi Azim’e kul olur, hiçlikte kutlu

Kimi kul nefse köle, şeytâna put olur

O verir kimine evlat, kimeyse servet

Kulu kulla sınar, altını kara pul eder

 

Kimi daim güler cihânda, zâhiri mutlu

Kimi dertleriyle pişer, gönül fâtihi olur

Dili kulak eder, kulağıda hem dili belâ

Ayaklar baş olur, kimi başı ayak eder

 

Kimi akıllıları Rabbim çok işte kılar âciz

Garip dervişe verir akıl, basireti bol olur

Tâlim eder esmâda tecelliyi, eşyâyı okur

Kalpsiz akıl kördür, akıllı kalp tenvir eder

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Kitchener, Kanada

19 Ağustos 2012