Mütefekkir

 

Teveccühe mazharsa eğer âşık

Ne iltifatlara vâbeste, Dilbeste

Haremgâh’a uğrar Hakk’a âşık

Nâmahreme kapalı olanlar açılır

 

Yırtık pırtıktır mübârek urbâsı

Mihnet, minnet buhranı içinde

Ne Dilrubâlar şakır yok şekvâsı

Zehri ballaşır, dikeni gül görür

 

İnler eşyâ, âdem canlı cansız âlem

Bir dinle hele ötüyor nur neşîdeleri

Aşk u şevkle Ayetü’l Kübrâdır âlem

Her şey O’nun, O’ndan O’na yürür

 

Hem bir muhâl mevcud u meçhûl

Hem de hâsıl, cümleyi tahsilde bil

Râsat eyle âyineleri mahfî meçhûl

Gayb u şehâdet her ismi harfi bilir

 

Gökte yıldızların şarkısını duyarsın

Yerde koklasan envai gül-ü çiçeği

Işık gölgeyle arşı hasbıhâl edersin

Her ses, söz, şive, heceyi duyarsın

 

Nazarın hakikat âşığının fideliği

Kalbin altın anahtarı çerağı olur

Sığlaşmaz derinleşir ruh fideliği

Şuurlu kalp dili beyt-i Hüdâ olur

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Kitchener, Kanada

30 Aralık 2012