Namaz

Namazla mekân kula olur lâ mekân

Cümle âşıklar cânlar bir nazar kezâ

Hakk güneşi ayândı, kalmadı mekân

Hazîratü’l-Kudsiün kapısı var hakezâ

 

Bir ucu dünyada bir ucu ukbâda âdeta

Bir gökkuşağına benzer alâim-i semâ

Mevhibe, vâridâtın şükür zemini âdeta

Erimiş mehâbet potasında gönlü semâ

 

İtkân üzere namaz şah-ı miraca denk

Teftişe hazır amelde gönül kuşu peyk

Her eksik namaza tevbe bin aşka denk

Duyma gayretli ruhunla uçacak üveyk

Aşk u iştiyakın temkini âb-ı sulamaya

Gerek idrak ola kulda namazlaşmaya

İste Efendimiz gibi dua, namaz niyaz

İnâyeti ilahi gelir ruhuna duyurmaya

Ehli ihsânı af etmezse halimiz harap

Her şey O’ndan demeyen adi yalancı

Tekellüfü zorlayanda teklif ola serap

Temrinât, tedebbür, tefekküre hancı

İlk hasmın olur erkânı topal  namaz

Yarım, kırık, sakat bıraktığın davacı

Yüzüne çarpılır, yazıktır onca namaz

Gafil, fâsık uzak cemaate hiçe davacı

 

Göz, sağda solda, el ayak olur hile

Rabbe hakaret bu, şeytana eğlence

Namazsız cihanı fetihle dolmaz file

Yüreği namazda çatlar ruhu erince

Huşu ve hudu içinde içi dışı haşyet

Kalbinle et niyet, dili niyetten azlet

Ebedileşme temrinâtıyla bizi haşret

Uhrevîleşme budunda cihanı terk et

 

Nurlu limanda secde, rükû vâridât

Kenz-i mahfîi tayflarla engin kurbet

Renkli duyuşlar çağlayanına serenât

Yitik cennete tüllenir dâussıla gurbet

Rüyeti Şîr Fârûk

30 Mart 2013

Kitchener, Kanada