O’nsuz Olmaz

 

Tohum at, git derviş

Akıl bize yâr olmaz

Arkanda kaldı teşviş

Hamı bize yâr olmaz

 

Kim hasat eder etsin

Boyasız şakirt olmaz

Ölmeyiz, diri ne etsin

Aşka meyil zayi olmaz

 

Can içinde ara, bul canı

Bilgiçsen bulmak olmaz

Bulan ol kendi oldu canı

Yanmayan gözde olmaz

 

Et Mûrâd edeni murad

Gülşende güller solmaz

Aşkı murad eder Mûrâd

Bize leyl ü nehar olmaz

 

Seversen sever âlem seni

O’ndan özge kemâl olmaz

Sevdirirsen Rab sever seni

Aşkında tahrik ü tar olmaz

 

Doğru okursan özde hazine

Zerreden katreye ayrı olmaz

Okunan katresi tıpkı hazine

O’ndan kimseler kenar olmaz

 

Yâ Rab ne ola hâlim benim

Halayıktır kölen, şah olmaz

Ağlarım ağyara hâlim benim

Aşka yâr olmayan kul olmaz

 

Rüyeti Şîr’in iki çeşme gözü

Hamd şükür kanaatsiz olmaz

Bilmem neyleyim başı gözü

Muhabbetin hidayetsiz olmaz

 

Rüyeti Şîr Fârûk

09 Şubat 2013

Kitchener, Kanada