Recâ u Aşk

 

Gönül bir aynadır yoksa isi pası

Cilâlanmazsa bilinmez ki elması

Bulanık ruhta dolaşır ol kumpası

Kirden süsten arın da ol kişi hâ

 

Âşık sever mâşûku ukbâ içinde

Sevmez onu bu boş dünya için

Ne bostân, ne hûri arar içinde

Varsa ne yoksa ne Firdevs için

 

Allah’ı Allah için sever yalnız  

Ne nârdan havf, ne sevdâ için

Gâh Muti, gâh isyankâr yalnız

Her anı zevkle geçer Allah için

 

Semâ kalbi vecde aşka getirir

Ateş közüyle parlar deli ayna

Taş gönle çarpsa şevke getirir

Saklı sır kiri yakar, aşkı ayna

 

Güvercin gerdanlığı kadar zarif

Hâlis altınla anlaşılır kalp değeri

Küllün cüz’ü ol cüz’ün küllü ârif

Duru vicdanın biçilmez ki değeri

 

Recâ ile muhabbet dolu kaynar

Düğünü ölüm anı, ister gönlüm

Dost dost ateşi ile demli kaynar

Güzeldir ölüm, buluşur gönlüm

 

Rüyeti Şîr Fârûk

05 Mart 2013

Kitchener, Kanada