Rüyamdasın Hocam

 

Rüyamdasın Hocam

RÜYETI ŞÎR FÂRÛK TARAFINDAN YAZILDI. . | SIZDEN GELENLER

 

Yedi yıl duâmda ömrümden verdim ömür
Garibe ölmek yaraşır, sen çok yaşa hocam
Yedi yıl duâmda şehitlikti gayem umudum
İzmir’de gözümde okudun niyetimi hocam

Yedi düvelden gelen kardeşlerimizi kucakladın
Mazlumlara rehber eyledin bedeviyi be hocam
Dokuz kez öldüm, onuncu kez Hû diye dirildim
Ölmeden ölmeyi aşkı şevki sen öğrettin hocam

Yedi yıl süren ilk gurbete giderken ‘dönmeyin’ dedin
Dönmek yoktu hesapta, ölemedik gitti hocam
Maskeli balolu yılları takip etti hüzünlü sürgün
Sen yok iken vatan haram, sılâyı diledim hocam

Dokuz yıl sonra tezkereyi alır almaz aşk aradım
Pensilvanya’da Yunus’u sende buldum hocam
Dokuz yıl geçti göremedim nur çehreni özledim
Seni gördüm rüyamda dokuz kez cânım hocam

Hüzün kokusu duydum, gözlerim buğulandı
Umut yeşerdi dudaklarımda feyzinle hocam
Yine sen tûlu ettin ruy-î hayalimde fecr vakti
Heybetli simân nurluydu hedefi emin hocam

Bahçende oynayan çocuklar gölde pek şendi
Yaşlı fili sirk maymunu gibi oynattın hocam
Seninle görüşmek yasaktı, her günün her vakti
Bağrı yanık şâkird tez dönüşünü bekler hocam

Gözlerime uyku girmedi gece, lâl mahzundum
Ya okumadığım kitaplarından sorarsan hocam
Beş kez geldin konuşmadın, susma gayri dedin
Rüyeti Şîr yanında gözleriyle söyler be hocam

Etrafında dolaşan fitne yakıyordu, içi dışı ateş
Başın dik ama boynun eğikti, affet bizi hocam
Pencerende perden yoktu, biz ne uzak ne yakın
Uzun sıhhatli ömür sür İnşâllah pâk hocam

Rüyama geldin aynı gecede iki kez, bilmem niçin
Can adan seni bekler için için, gelmedin be hocam
Cennette kevserde toplanan cemaatin sanki melek
Gür sakalın yedi beyzâ, hoş geldin derken hocam

Rüyeti Şîr Fârûk
Kitchener, Kanada

20 Kasım 2012