Sabır

 

İyi ve kötü ne dokunursa, çek bir ya Sabır

Belayı veren alırda, eğer seninleyse Sabır

Dosta düşmana, acıya tatlıya karşı de Sabır

Dinin yarısı şükür, geri kalanı ise bil Sabır

 

Sabreden kulu korur daim beş bin melek

Gökteki kuş, ormanda Şîr, denizde semek

Sabah akşam oku Haşri, yetmiş bin melek

Ne ins u cin dokunur dualı dile, nede felek

 

İnançsıza, masiyete, ibadete, densize Sabır

Zamanın çıldırtıcılığına, zamaneye et Sabır

Kadere, nefse, vefasızlara, nankörlere Sabır

Kahra, lütfe, aşka, kadre, ne verdiyse Sabır

 

İsabet eden her derde dermandır zikir Sabır

Hastalığa, kedere, onulmaz her illetede Sabır

Aldatan dosta, eşe, evlada, mala mülke Sabır

Zehirleyen şöhrete, makama, riyalı ucba Sabır

 

Seven kalpde tek Sevdiği’ne samimi aşkım Sabır

Çile çektirenlerin Rabbine şikayetsiz iltica Sabır

İddiacı olmamak için her halime her halde kıl Sabır

Hamdım, yandım, piştim, ocağına düştüm, ya Sabır

 

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Toronto, Kanada

02 Haziran 2012