Şâir Karnı


Şâir ne akıllı nede deli divâne
Rüyası şiir Şîr’de meczûp şâir
Arûz’u Hece’yi bilmez, oda ne
Serbest uydurandır özgür şâir

Okumakla olunmaz değme şâir
Ruh yetmez, yürek ile aşk gerek
Belâyı her dem daim kıl der şâir
Dil yetmez, vicdan ile göz gerek

Nâif kul uyanık değil, sazı şâir
Safderûn şiir yazar, hayatı şiir
Yarı tok, yarı aç gezer hiç şâir
Az yer, az uyur, az konuşur Şîr

Kâinatın sesi beytine hoca şâir
Şâir boş gezmez, lirik şiir dizer
Hû sesi sânisi, aşkın sanatı şâir
Şiirleşirde kâinata mısra dizer

Koyu şiir desin âleme hiç şâir
Nefsine söyler, acılı sazı sözü
Şiiri ibret âleme şakır deli şâir
Razılık mûradı hiç ender sözü

Şiirin mânâsı karnında şâirin
Zorlama yorumun nafile çaba
Kalbi açsan Hû aklında şâirin
Rüyeti Şîr şiiri gelmez ipe sapa

 

Rüyeti Şîr Fârûk

15 Nisan 2013

Kitchener, Kanada