Sen Olmadan

 

Ölsün nefsim ve cismim, kalpte aşk ölmeden

Dirilsin vicdan ve ruhum, canın canı ölmeden

İnlesin garip neyimin sesi, yurdunu bilmeden

Girsin kabre bedenim, ölümü ölüm bilmeden

 

Aklın aklı ne bilir, O ledünni ilmini pek sormadan

Mantıkın mantıkı ne bilir, İlahi aşkı, sırrı sormadan

Doğrudan sadece Hakk var, düz mantık olmadan

Kuru aklın, mantığın ne bilir, kutlu vahiy olmadan

 

Mantıklar üstü fetanetindir ilim, sarfı nazar etmeden

Felsefe anlamaya yetmez, kalbi akla gözcü etmeden

His dünyan çeşit çeşit  akar, tekce mantıka vurmadan

Feyzin coşar ilhamla cayır cayır, yekce akla vurmadan

 

Celali vechinle yanar kainat, perdeler hiç yanmadan

Azim sultanlığında alim cahildir, O aşkınla yanmadan

İdrakten aciz kulun ne bilir, kalplerde tek Sen olmadan

Ölmeden öldür bizi, sok kabre, vakit çok geç olmadan

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Toronto, Kanada

08 Nisan 2012