Sineknâme

Yunus yükledi sıkleti sineğin kanadına

Kırk kağnı çekemedi, çekti kahrı sinek

Kimyâger sinek pâkladı kadri kararınca

İmhâ eder mikrobu nâme hakkın sinek

 

Elsiz ayaksız minik arı yedirir tatlı balı

Hor görme, küçümseme küçücük sinek

Bilmezsin ki, sinek zehirden yapar balı

Zehri değişime uğratır itaatkâr ol sinek

 

Duyun ahâli, bırakın sinek düşmanlığını

Nice sâri hastalıkları önler şâhâne sinek

Yıkar zehri, sağlar tertemiz hava akımını

Şükür bol yarattı Yaradan, boldur sinek

 

Kimi yaldızlı, kimi altın desenli parıldar

Yıldız böceğine benzer ışığın nurlu sinek

Mızraklı eşkıya yaban arısına bir vızıldar

Eşek arısından kurtarır cihanı kara sinek

 

Kudret helvâsını yer pis böcekli ağaçtan

Çoğu zaman kirli bulaşıkları yıkar sinek

Zehri emer, şifalı şurubu çeker ağaçtan

Kimi zaman zâlim Nemrud’u yıkar sinek

 

 

Tebelleş olur erkek incirin kurtlu özüne

Ocaklara diker incir ağacını, yayar sinek

Nice çiçekler ağlar döllenmez özü özüne

Lisan-ı hâliyle Sübhânallâh dedirtir sinek

 

Elini yüzünü hep yıkar, abdest alır daima

Gurbette, yalnızlıkta dost, arkadaş sinek

Rûku ve secde eder kullukta örnek daima

Gelir namazda kafana konar, uyarır sinek

 

Bir kanadı zehirsiz, bir kanadı zehir onun

İkisini batırsan yemeğine panzehir sinek

Kuddûs’ün sıhhıye memuru nezâfet onun

Haksızlık etme emeğine beriyyedir sinek

 

Sinek risâlesinde Rabbin kahraman askeri

Baharda badem ve zerdaliye yapışır sinek

Sivrisinek, pireler gibi fıtrî hacâmat askeri

Mikroplu zehirden balı çıkartır cins sinek

 

Sineği kovan, öldüren insan dengeyi bozar

Mikrobu nakletmez, temizler kâinatı sinek

Hikmeti anlamayan insan azar, ezer, bozar

Ders alsan hocandır istihâle makinesi sinek

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Kitchener, Kanada

25 Aralık 2012