Tevhid

 

Yaşam Sevgili’de devamlı Bir’e doğru

Çoğunluk dünyasında Bir O’na doğru

Yek’tir Bir kesin, aşık Tevhid’e doğru

Vahid’de Tek Ehad O Vahdet’e doğru

 

Kutsal gerçekte sonsuzluk, O tek doğru

Eşi benzeri yok, cümleden evladır doğru

Yer ve zamandan münezzeh, Rab doğru

Alemler tecellisiyle okunur, Allah doğru

 

Güneş birliktir, aynaları Vahdet’e doğru

Herkesin gözünde farklı Rahman, doğru

Kur’an tecellisiyle konuşur Rahim, doğru

İlk derece Hz. Ahmed Muhammed doğru

 

Tüm ilimlerin kaynağı sınırsız tecelli doğru

Sonsuz kimliktir bilinmez, aşkı zuhur doğru

Güzellikte mükemmel O gölgeler tek doğru

Perde sebep gizler, kapasiteye göre doğru

 

Yardımlaşma dayanışmayla bilinir, O doğru

Mizanda harmonide parlar, Azim’dir doğru

Arşı tahtı alemlerin tepesinde, Hakim doğru

Şehadetden lahutiye geçen bilir, gayb doğru

 

Mülk aleminde dolaşan anlar, söyler tek doğru

Ruhlar alemine ulaşmayan kul ne bilir, ne doğru

Çoklukta birlik, birlikte Vahdettir, doğruya doğru

Bilinmezler O’nunla bilinir, Vahdet ü Ehad doğru

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Toronto, Kanada

27 Nisan 2012