Timsah ve Su

 

Su sabrın simgesi, timsah Kin yurdu

Mahlûkat sabrın ipliğine bağlı bir su

Sabırlı ol ki, inciler yapsın Su yurdu

Su olmasaydı inci de olmazdı, aşk su

 

Ordu toplanmıştı timsaha karşı rüyada

Dost düşman donanma oldu, zemin su

Hüzün taze tutardı aşk yarasını rüyada

Yaramdan hoşum yârimde bir bâde su

 

Timsah nefsi arar darılmaya bahâne

Sevmek, sevilmek çâresi içimde su

Hayata tepeden bakan evdi dağhâne

Düz kalbte aşkı iddiasız bir içim su

 

Her şey olabilirsin, timsah kül başına

Hayatın içinde sade insan ol, cânı su

Timsah ruhlunun inanma gözyaşına

Rabbe kul olan dev aşkın bir içim su

 

Soysuz timsah bu korkak sanır susanı

İçinde kaynar deli fişek, şelâleşen su

Göz yumduğumuz kadar dürüst azanı

Çantada keklik değil af eder kinsiz su

 

Fırtınalar kopar, timsahın hırsı azgın

Aşk geceydi âşık ise gün, için dışın su

Yüreğinde ıssız, sessiz haykırış sezgin

Timsahı öldüremez, yener içindeki su

 

Barış talep ettin diye timsah gülüyordu

Yalnız, kimsesiz, garip, hakir devâ su

Mihnet, meşakkat, dert, belâ geliyordu

Rencide olmadı derviş imdat eyledi su

 

Rüyeti Şîr der timsahtan kurtulabilirsin

Zâhiri kisvelerde sabun köpüğünde su

Tevâzûdan şaşma, belki kurtulabilirsin

Bilginin cehâletinden evlâ bir damla su

 

Rüyeti Şîr Fârûk

19 Nisan 2013

Brantford, Kanada

NOT: Aynı gün sabahı görülen bir rüya üzerine yazılmıştır.