Üstâdım

 

Şah-ı Merdân’ın kerâmeti Seydâ’ya dil beste

Görseydin Nuh tufanıydı Barla’daki ol beste

İğne ile kuyu kazdı Pîr-i Muğan, cihâna kutub

Kitlelerin kalbi boştu, seyyîd bir dağdı kutub

Everesti dev iman cüssesi, sivriydi tepelerde

Zaman aşındırdı tepeleri, dağ kaldı zirvelerde

Ruhlarımız bedenden ürkerdi, Hazret cesurdu

O ne bu cihândan ne o cihânda, yılmaz surdu

 

Talipti, Matlubu buldu, kovsalar onu ne çıkar

Şehir dışında açıldı kırlara, Ayetû’l Kübrâ çıkar

Mekke bu âlemden imân öteki âlemden geldi

İslam garipti, başı ve sonu ukbâdan garip geldi

 

Tarih dedikleri inşa edilmiş mağrur edebiyatı

Beğenmeyeni beğenendi, doğdu aşk edebiyatı

İbn-i Arâbî’nin rüyasıydı yeni  Sâid’in altın nesli

Cümleden uzletle ördü dantelini Pîr işledi nesli

 

Yaradanı inciten zavallılara acırdı, çileye razıydı

Milletinin imânını selâmetde görse nâra razıydı

Gam vaktinde sevinç saçtı, acele etti, kışta geldi

Elli sene sonraki kardeşlerini arzuladı aşka geldi

 

Aşk yoluna kural koydu, tahkikî imânı örgüledi

Yârî olmayanın yârîydi, son nefeste yârî özledi

Küçük âleme evren dedi, insan âlemiydi hedefi

Çoraklığa tohum serpti, toprakta güllerdi hedefi

 

Cihânın rengine boyanmadan nur imânı sundu

Hakikat ve şeriât hizmetkârıydı, insanlığı buldu

Geçtiği sokaktan kırk gün insü şeytan geçemezdi

Hatipdi, edipti, söz sultânıydı, kimse geçemezdi

 

Hep nefsine konuştu üstâdım, hiç ender yeke hiçti

Tevâzuyu temsil etti, âlimler yanında koca bir hiçti

Takvâ ehliydi, Rab ile beraberdi, ilmi izzeti korudu

Önce aşk vardı, dev ruhu ordu gibi İslam’ı korudu

 

Peygamber âşığıydı, zikir evrâdıyla geceler inlerdi

Kur’ân dellâlıydı, yıkılan surlarını tamir için inlerdi

Nur külliyatı tefekkür ve şevk yoluna aşk çeşmesi

İçmeye doyum olmaz, Habîb’le Kur’ân’ın çeşmesi

 

Dünyada ne varsa  Habîb için var, üstâdım muhtaç

Karanlıklar dolunay simasıyla nurlu, aşkına muhtaç

Resûl-i Ekrem’in soyundan Pîri Bediüzzamân üstâdım

İnsanların en hayırlısı Resûl’e âşıkım, Sâid üstâdım

 

Rüyeti Şîr Fârûk
Kitchener, Kanada
26 Ekim 2012