Vasiyetimdir: Ölümü öpün

 

Ölümsüz aşka gülerek öldürenlerle öz ölümü öpün

Tevekkül, teslim, tefvîz, tevfîk, Rab aşkına ölü öpün

Güveni tam, kimsesiz gönlü sev, Sevgilide ölü öpün

Açık dergâhım, kalbim her insana, aşkta ruhu öpün

Gayretle tebliğe memurum, davamı sevin, âşıkı öpün

 

Belki köpekten beter bir Kıtmîrim, nankör, vefasız ölü

Vakitsiz anıran eşeklere hep acı, kitap yüklü eşekler ölü

Ölümü ölmeden sevin, öpün, acıyın, bunak Ulu Şâir ölü.

Aşkımızı, sırrı deşifrede zehri içip öldün oysa ölüm  ölü

Hakkını helal et, bari cennetde evlen, bu şehidin aşkı ölü 

 

Doğruya doğru der eğilmez bir sözün, yok hiç tıraşı, telaşı

Tüm sesleri Hakka vurur, yok başka ölçü, ayar mihenk taşı

Dik duran diklenmez yürek tek atar, yalnız, yok hiç yoldaşı

Bir ayağım sağlam basar, öteki âlemi gezer, sensin tek adaşı

İhsân et, buyur et kapına kapında kölen, kulundur gözü kaşı 

 

Görsem ki evliya bir kulun su üstünde yürür, aman kime ne!

Güvenmem, belki istidraçda yüzer, denemez canım bana ne!

Balıklarda yüzer, kurbağalar suda yürür, tecelli mucize mi ne!

Uçmaksa marifet sineklerde uçar, bırak gururu, yoksa aşk ne!

Paylaş hayallerini, uçalım ankayla Kaf dağı ardına, gel bana ne!

 

Acizim, fakirim, dertliyim, yılmaz azmim yardımına muhtaç

Tut elimden, kimsesizim, cüzi ilmim, o desti kudretine muhtaç

Tüm kapılar kapansada kapında gedâ şefkatli Rahim’e muhtaç

Sebepler tükendi, aç gönlümü ilâhî aşkım inayetine pîr muhtaç

Kalabalıklar içinde yalnızım, Hz.Yusuf gibi zindanda muhtaç

 

Hızlı koşar, çatlar nefesim, durduran zata hayret eder, kızarım

Ruhunu Rahman’a teslim etmiş bir hiçim, yoksa yolda azarım

İçim dışım bir değilse, kazanma kuşağında kaybeden Sezar’ım 

Zayıf, naîf kulunum, tevekküle yapıştım, aşkıma destan yazarım

İzin ver seveyim, duysun herkes aşkımızı, âleme, fezâya kazırım

 

Lütfuna da kahrına da sevinen, şerlerde hayrı arayan kul oldum

Her şeyde hayır var dedim buldum, perdesiz bir Sana kul oldum

Razıysan tevfîk et öldür kulunu, emanetinde emin düz kul oldum

Yaradana doğduğumdan pîr u pâk dönen  kasr-i emele kul oldum

Tek bir tûlî emel girmedi rüyama, Azîmden aşkına âşık kul oldum

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Kitchener, Kanada

02 Temmuz 2012