Yaprak Ülkesi

 

Yaprak ülkesinde derviş Hızır dolaşır

Her hayat toprağa döner, adı: Vatan

Ruh veren cân yaprağı kanda dolaşır

Cân parçamız Türkiye’miz ana vatan

 

Hiçliğin sonsuza aşkıdır yaprak masalı

Nice mevsimler gelip geçer, kök salar

Yaprak ki desen desen bir aşkın masalı

Gördüğü düşe sadık o evlâdı nam salar

 

Her hayatın toprağına uğrar mevsimler

On asra nice hayatlar, dört mevsim sığar

Hayaller tüllenir, obasında kutlu erenler

Yapraklar ormanlaşır, binbir millet sığar

 

Yağmur ile kar konuşur güzünde kışında

Ne kadar kar yağsa incedir, eritir yağmur

Yeşeren düşler, kardelenleri pıtlar kışında

Sevgi yaprağı akar sağnak sağnak yağmur

 

Meyveye duracak iken onca gül ve çiçek

Kimine zehir, kimine şifâ olur deli rüzgâr

Gece ve gündüz iniş ve yokuş dolu böcek

Kimi meyveye durur kimini çürütür rüzgâr

 

Baharın şenliği diriliş muştusudur evime

Cân kuşumun ruhu, cânı yanar cayır cayır

Yaz ateşi sımsıcak ısıtır, umut doğar evime

Tek yürek, bir olmazsak yanarız cayır cayır

 

Güz yelleri hazân eser, tel tel aşk dökülür

Ayrılık türü yer bitirir, yaprak sararır solar

Ömür defterinde sayfa kalmaz fısk dökülür

Seversen vatanını ne aşk biter, ne de solar

 

Yaş yaprakları koparsan, inan nefesim kesilir

Küsersen o nâzenin, tertemiz, aziz, hoş güle

Hele kırsan dalını, soyun sopun, neslin kesilir

Yaprağı sevin, okşayın, incitmeyin güle güle

 

Ömür takvim yaprağı gibi, düşer birer birer

Her düşene gelecek yakındır, der sarı yaprak

Ömür bir gündür, o gün bu gün, gider gider

Batacak bu dünya, kalmayacak solan yaprak

 

Ey yoldaş, sırdaş, arkadaş, gel olalım hâldaş

Hayatın, ailen, vatan ağacında köklü yaprak

Kopan her dal, her yaprak eksiltir bizi hâldaş

Yaprak ülkesinde hepimiz birer soylu yaprak

 

Rüyeti Şîr Fârûk

10 Nisan 2013

Brantford, Kanada