Zikir

 

Zikrî lillâh kalpde aşkın özü, dile pelesenk

Görünmez tecellilere hâyrân ruha ne denk

Hayal edilmez zevkler yüzyıla bedel, denk

Alem konuşur lisânı hâliyle, kalpde o zenk

 

Zulmet dağıldı esmanla, kör nâdâna yazık

Aldanmışım cüzî ilmime, aşk ruhuma azık

Ne âciz ne zavallı hiçim, ölen esmaya yazık

Yalanmış aynalarda aksim, zikir kalbe azık

 

Şükür ki tez uyandım, bende nâkşın Rahim

Işıklandı ömrüm, ummandır aşk-u Rahman

Andıkca Sen’i irfanın göründü, affet âmân

Kürsün arşın ferşinde benden kuru saman

 

Huzurla barışan kalbimdesin Bâsîr, ya Şehît

Ölmeyen letâifini diriten Hayy’sın, ey Şâhît

Temizle lekeli kalbimi ey Kuddüs,  yap ahît

Ahdî emanımızı yenile  Akâbe’ye denk  ahît

 

Tüm güzel isimlerini bildir, bilinmez Sultan

Gedâya gedâlık yaraşır, ey gönlüme Sultan

Göster tecellini izninle, doğ kalbime Sultan

Ayrılmaz, zikirle vururum kapını, ey Sultan

 

Rüyeti Şîr Fârûk

Toronto, Kanada

03 Haziran 2012